Inget blir bättre av att vi förstör vår natur för att ”rädda planeten”

Ralph Rentzsch för ett resonemang i den senaste ledaren om vårt kommande elbehov, vars analys jag helt kan instämma i. Däremot har jag en helt annan uppfattning om hur detta skall lösas.

Är verkligen lösningen att dels hugga ner gigantiska mängder skog för att bygga upp vindkraftindustrier med kort livslängd och oförmåga att producera el, när man bäst behöver den. Detta kombinerat med att producera batterier för att ta hand om elproduktionen, när vi inte behöver den. Batterier som kommer att kräva exklusiva mineraler, som kan framtvinga gruvor på platser, där även där miljön får stå tillbaka.

Fortfarande idag produceras 86% av världens energi av fossil olja, kol och gas. Vindkraft kommer aldrig att kunna ersätta detta. Inte heller dagens teknik för solenergi kommer att räcka långt.

För Sveriges del är lösningen de närmaste 50 åren att livstidsförlänga den kärnkraft vi idag har, och snarast sätta igång att bygga 4 -5 nya reaktorer. Att man idag inte kan räkna hem de pengarna, betyder inte att det inte vore den klokaste lösningen. En enda kärnreaktor kan förmodligen ersätta flera tiotusentals vindkraftverk av värsta sorten och den har minst dubbelt så lång livslängd.

Redan om 10 år kommer förmodligen världen att ångra denna besinningslösa satsning på vindkraftverk.

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS