Ingen mer vindkraft i Ragunda – låt någon annan leverera grön el

Med tanke på det tämligen kompakta motstånd Jämtvind har mötts av i form av protester och kritik på samråd och informationsmöten, torde det vara gränsfall på tjänstefel av Strömblad att bli det minsta brydd över att politiken börjar inse åt vilket håll det blåser, och böjer sig för lokalbefolkningens - de drabbades - vilja.

Han tar upp tre områden som kommunen pekat ut som lämpliga i gällande vindkraftstillägg till översiktsplanen - men ‘glömmer’ att planen i fråga är skriven utifrån verk på max 150m totalhöjd, vilket bolaget också fått bygglov på.

Men mycket vill ha mer, och nu vill Strömblad och hans anhang istället bygga verk på 250m, av rent ekonomiska skäl. Vilket medför ytterligare visuell påverkan, ytterligare ljudproblematik, ytterligare tungtrafik genom byarna, och dessutom högintensiva varselljus, dygnet runt. Vad vill man höja till nästa gång? 350m? Inte heller nämner han att de själva i snar närtid påstått att Fjällmarkhöjden inte är aktuell i dagsläget.

Vi har investerat stora pengar i projekten i Ragunda, säger han. Jag har gått på Storrisberget och tittat på de igenväxta grusgroparna, alla är inte ens färdigställda för 150-metersverken, och om det motsvarar ‘stora pengar’, har han enbart sig själv att skylla. Inget entreprenadarbete är gjort på Granåsen, ej heller Fjällmarkhöjden.

Det är till övervägande del projektering, vindmätning, och lobbying han pratar om, och det är fullständigt orimligt av honom att förvänta sig att ett tillstånd för högre verk ska gå igenom bara för att han har kommunalt bygglov på några lägre. Han tog en affärsrisk, och gnäller över konsekvenserna.

Ska vi ha grön energi eller inte, frågar han? Motfrågan blir; vilket utländskt företag i behov av greenwashing har han tänkt sälja energin till? Var skattas pengarna? Ragunda står för övrigt redan för knappt hälften av Jämtlands elproduktion, och allt är ‘grön’ energi. Det är dags för någon annan att börja leverera.

4-5 miljoner i bygdemedel, påstår han. Skitsnack, påstår jag. Projekten lär säljas av, och vinsterna försvinna på vägen, bygdemedlen likaså. Strömblad inger inget förtroende i frågan.

Titta på Öland och Gotland, säger han. Absolut, jag tar en titt på Vindbrukskollen - och konstaterar att båda öarna verkar ha exakt noll verk med en totalhöjd över 150 meter. En stor del är mycket lägre. Det är inte jämförbart, någonstans.

Är det någon som gör mycket skada, så är det Strömblad och vindbranschen, med den split och osämja de sår i bygden. Skämmes, säger jag.

LÅT RAGUNDA LEVA

Powered by Labrador CMS