Inga vikarier sätts in vid sjukdom – en av orsakerna till hög arbetsbelastning för vårdpersonal i Bräcke?

En stor orsak till dom höga kostnaderna för vård och omsorg i Bräcke kommun är; om en ordinarie personal blir sjukskriven inom till exempel ett äldreboende. Då måste en vikarie komma, kommer ingen vikarie, måste den övriga personalen ha samma kvalité på arbetet trots att de är en person kort.

På andra arbetsplatser där en ordinarie personal blir sjukskriven tar man oftast inte in någon vikarie, på grund av för höga kostnader, och de dagarna det händer, så ställer inte arbetsgivaren krav på att det ska samma kvalité på arbetet de dagar någon är sjukskriven.  

Det är en stor orsak till att skolan och barnomsorgen har ca 4,97% i sjukskrivningstal 2019 men vård och omsorg hade 9,14% i sjukskrivningstal samma år i Bräcke kommun. Så länge Bräcke kommun måste, enligt lagen, bibehålla samma höga kvalité inom vård och omsorg när någon är sjukskriven, så är det ett bra förslag att öka personaltätheten. För det är det enda förslaget som snabbt minskar ”sjukskrivningsproblemet” inom vård och omsorg och då sjunker kostnaderna för Bräcke kommun. Det minskar även behovet av vikarier samt kostnaden för dessa inom vård och omsorg.

Kjell Berg

Powered by Labrador CMS