Ilska över Åres remissvar

Publicerad

"Åre kommun" har som enda kommun i Jämtlands län, av trettio totalt i Sverige, blivit tillfrågade om att skriva ett remissvar till regeringens förslag om ny migrationspolitik.

Jag häpnar över det svar, kommunstyrelsens ordförande Daniel Danielsson, C, samt två tjänstepersoner i kommunen Kicki Lundström och Mattias Sjölund har skrivit ihop och lämnat in utan att frågan har diskuterats i alla partier i kommunen. Hur kan det få gå till på detta vis och var har dessa personer inhämtat uppgifter ifrån i de svar som har lämnats?

Åre kommun har under ett antal år tagit emot många nyanlända, varav en stor del analfabeter/lågutbildade. Dessa personer har fått tillfälliga anställningar inom turistsektorn under vintersäsongen oftast med att städa/diska på turistanläggningarna. Det har varnats för vad som händer om dessa jobb skulle försvinna och nu är vi där.

Belastningen på soc kommer att skjuta i höjden. Kommunen försöker också med diverse kommunjobb sysselsätta ett antal personer.

Vet du Daniel Danielsson vad kommuninvånarna tycker? Har du varit på någon av de arbetsplatser i kommunen där våra nyanlända ska praktisera eller "jobba"? Vet du hur det fungerar med bristande språkkunskaper i en redan hårt personalbantad miljö? Du tycker att det inte alls ska ställas krav på språkkunskaper, hur ska då individen kunna få ett riktigt jobb och bli självförsörjande? Varför ska man inte ha egen försörjning? Är kommuninvånarna beredda på skattehöjning i en redan högt beskattad kommun? Är svenska skattebetalare villiga att betala för ytterligare ett års integration?

Under de möten som har hållits i kommunen under hösten har det kommit fram att det redan finns segregation och utanförskap i kommunen, samt svårigheter att få ett fast jobb. Åre kommun har slagit sig för bröstet och vill framstå som att kommunen har lyckats med integrationen. Vi som jobbar i kommunen vet att det ser helt annorlunda ut.

Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunstyrelsens ordförande vill få det till att se ut som att alla i kommunen tycker som han/de i remissvaret som lämnats in. Vilka är tillfrågade? Skandalöst och omdömeslöst! Kom ut i verkligheten, återkalla remissen, gör om och gör rätt!!

Skattebetalare och anställd i kommunen

Powered by Labrador CMS