I en artikel lyfter organisationen Företagarna frågan om hur offentlig upphandling kan stimulera det regionala näringslivet

Som Företagarna skriver så är offentlig verksamhet som kommuner och regioner stora upphandlare och därmed väldigt viktiga för näringslivet. Genom offentlig upphandling kan vi förutom att stimulera det regionala näringslivet även driva på för innovation och hållbarhet. Som stor aktör kan vi skapa en marknad för mer miljövänliga och hållbara produkter.

Publicerad

Regionen upphandlar idag varor och tjänster av knappt 4.000 leverantörer för ca 3,5 miljarder. Av detta går knappt 800 miljoner till ett tusental regionala aktörer. Det kan finnas olika skäl till att det inte är fler regionala företag som levererar till Regionen; produkten/tjänsten finns inte lokalt, en annan leverantör har ett lägre pris eller en bättre kvalitet. Regionen måste följa Lagen om offentlig upphandling, vilken säkerställer att skattemedel används på bästa sätt. Visst vore det ibland önskvärt att kunna skräddarsy upphandlingen att passa regionala företag, men det är inte tillåtet enligt LOU. 

Det görs ändå ansträngningar för att det ska vara möjligt för lokala företag att lämna anbud, inte minst på livsmedelssidan. Vi försöker skapa goda förutsättningar för lokala företag genom att utforma förfrågningsunderlagen så att fler kan lägga anbud.  Det arbetar vi kontinuerligt med för att utveckla.

Det finns flera områden där vi idag inte upphandlar, till exempel café och restaurang, verksamheter som inte nödvändigtvis behöver drivas i regional regi utan kan upphandlas. Det är något vi BlåGröna vill titta på och hoppas kunna komma till skott med när pandemin släpper sitt grepp och samhället kan öppna upp igen.

Förutom upphandling av varor och tjänster så kan regionen stötta det regionala näringslivet på andra sätt. Till exempel genom personalgåvan som ska gynna lokal handel, en gåva som kommer att kunna nyttjas under hela året. Region Jämtland Härjedalen var också snabbt ute och erbjöd olika former av näringslivssupport.

Eva Hellstrand C regionråd

Elise Ryder Wikén M regionråd 

Karin Thomasson MP regionråd

Lars-Erik Olofsson KD regionråd

Lennart Ledin L regionråd

Powered by Labrador CMS