Zlatan köper skogsfastighet för 30 miljoner

Zlatan Ibrahimović har köpt en större skogsfastighet i Kall av Persson Invest

 Investerar i större fastighet i Kall

KALL (JT) Zlatan Ibrahimović har köpt på sig en rejäl bit mark i Kalls socken, i hörnet mot Offerdal. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner kronor.

Det är Persson Invest som säljer av från sin fastighet Sölvsved 1:37, till Zlatans fastighet Tvärådalen 1:3. För köpeskillingen på 30 miljoner, kan det handla det om mark på en bit över 1 000 hektar. Förrättningslantmätare Alexandra Sidevärn på Lantmäteriet, som är ärendeansvarig, meddelar dock att exakt areal blir klar först när fältarbetet utförts.

Bob Persson, styrelseordförande i AB Persson Invest, kommenterar markaffären det så här:

”Har i dagsläget ingen kommentar. Känns naturligare att avvakta tills lantmäteriförrättningen är klar.”

Fredersen Advokatbyrå AB i Malmö handhar affären åt Zlatan Ibrahimović. Christina Rentschler, VD / Partner på nämnda advokatbyrå, meddelar att de inte har några kommentarer.

LOTTE MJÖBERG

Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)