Flera personer har engagerat sig i markområdet i Ås, ett område som använts för det rörliga friluftslivet men som nu arrenderas ut av kommunen till en privat aktör. Beslutet har överklagats två gånger till Förvaltningsrätten. Roger Ek och Johan Arnesson är två medborgare som engagerat sig.
Flera personer har engagerat sig i markområdet i Ås, ett område som använts för det rörliga friluftslivet men som nu arrenderas ut av kommunen till en privat aktör. Beslutet har överklagats två gånger till Förvaltningsrätten. Roger Ek och Johan Arnesson är två medborgare som engagerat sig.

Krokoms kommun anser inte att de gjort fel om hundrastgården i Ås

KROKOM (JT) Stor enighet när anmälan runt den kritiserade hundrastgården i Ås togs upp.

Publicerad

Alla partier var eniga om att de motsätter sig överklagandet som en privatperson gjort till Förvaltningsrätten när det gäller beslutet om hundrastgården.

Alla partier biföll det svar till Förvaltningsrätten som kommunchefen Jonas Törngren formulerat, där kommunen motsätter sig medborgarens överklagande:

"Den klagandes påpekande om att kommunstyrelsen saknade information om att en mindre del av det kommunägda skogsområdet var utarrenderat stämmer så till vida att den informationen inte fanns med i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen. Att informationen inte inkluderades är dock inte av sådan art att beslutet kan anses ha tillkommit på olagligt sätt.

Kommunen anser inte att upplåtelsen av ett mindre markområde för hundrastgård strider mot kommunens översiktsplan.

Sammanfattningsvis är det kommunens mening att beslutet har tillkommit i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen och att överklagan därmed ska avslås."

Jämtlands Tidning har tidigare berättat om markområdet i Ås som kommunen beslutat arrendera ut till en privat aktör för träning av hundar. Beslutet innebär att området stängslas in och endast betalande besökare får tillträde. Flera boende i området har protesterat mot beslutet då de hävdar att gällande översiktsplan pekar ut området för det rörliga friluftslivet. Fram tills det stängslades in har områdets stigar använts för löpning och cykling av boende i området.

Enligt överklagan i Förvaltningsrätten har kommunens beslut brutit mot översiktsplanen och när det antogs saknades det beslutsunderlag i ärendet.

Nu blir det Förvaltningsrätten som beslutar om fel har begåtts.

Powered by Labrador CMS