HSB:s förslag till nästa etapp av Storsjö Strand
HSB:s förslag till nästa etapp av Storsjö Strand

Vinnande förslag till etapp 2.1 av Storsjö Strand

Publicerad Senast uppdaterad

En urvalsgrupp bestående av fem tjänstemän och en politiker har efter att ett tiotal aktörer visat intresse nu fastnat för tre förslag inlämnade av SHH Bostad, HSB samt Trångsviken Bygg/Tiö varav de sistnämnda är lokala företag. Hänsyn har tagits till gestaltningen, miljö och hållbarhet samt mer specifikt hur innegårdarnas gestaltas utifrån samt huruvida det blir en god boendemiljö. Andra kriterier har varit hur de bidrar till bostadsmarknaden i stort och hur de kompletterar det befintliga beståndet.

HSB:s förslag visas ovan. Det består av 48 planerade lägenheter och har stegvis avsmalnande husbredd mot en park och Storsjön. I kombination med en genomtänkt placering av balkonger och uteplatser räknar man med att utsikten ska kunna tillgodogöras av de boende. Husens ganska strikta form kontrasterar mot innegårdens mer fria och lekfulla vågmönster där enskilda odlingsbäddar lyfts upp och som fungerar avgränsande mot de boendes uteplatser. Här finns även en gemensamhetslokal vars tak kan användas både som soldäck och som pulkabacke. Förslaget är ett resultat av ett samarbete mellan HSB, NCC Building Sweden och Arkinova Arkitekter.

Av de tre byggherrarna är Trångsviken Byggs/Tiös det lokala alternativet.
Av de tre byggherrarna är Trångsviken Byggs/Tiös det lokala alternativet.

30 lägenheter ingår i Trångsviken Byggs/Tiös förslag och det ska byggas i trä och trästomme. Byggnadskomplexet beskrivs som riktat mot både staden och mot vattnet. Vidare öppnar sig gården mot gynnsamma väderstreck och kvarteret återfinns i närheten av torg och rekreationsstråk. I bottenplanet finns möjlighet till verksamhetslokal och särskilda faciliteter för bilpool och cyklar.

SHH:s förslag till nästa etapp av Storsjö Strand
SHH:s förslag till nästa etapp av Storsjö Strand

SHH:s förslag består av 84 planerade lägenheter och ska byggas i trä och trästomme. Två byggnader som ska placeras ungefär som ett V med sjöbodar emellan. De har strävat efter att skapa en blandstadsmiljö med många mötesplatser, funktioner och levande publika rum. Vidare vill SHH samarbeta med lokala aktörer för att gynna den lokala marknaden och för att få hög kvalitet.

Nu ska förslagen upp till beslut i kommunstyrelsen 11 maj. Om de bifaller tecknas markanvisningsavtal. Därefter utvecklas förslagen i samråd med bygglovsavdelningen och när bygglovshandlingarna är klara påbörjas själva byggandet.

Powered by Labrador CMS