Hotagsbo kräver ursäkt från kommunalrådet Karin Jonsson

Den demokratiska tågordningen vad gäller Krokoms kommuns policy om medborgardialoger är satt ur spel igen av kommunalrådet Karin Jonsson (C ) i denna vecka. Så här får det inte gå till!

Hotagsbygdens medborgare nekas delta i planerat dialogmöte 13 september. Trots löften var man inte ens inbjuden. Kommunalrådet Karin Jonsson hade endast skickat inbjudan till representanten för Rötvikens byalag Elin Clemensson. Elin skulle vidarebefordra den till föräldragruppen i Rötviken. Här behöver tydligtvis inte Krokoms kommun kroka arm med bygdens alla föreningar, företag och medborgare som man så inkluderande formulerat sig till motsvarande skolmöten söderut i Nälden (se Krokoms hemsida, kommande möten).

Redan innan sommaren var vi lovade medborgardialog i mitten av augusti. Vid fortsatt tystnad togs kontakt med kommunalrådet Karin Jonsson 3 september. och vid påpekande gavs svaret: ”Hon kom då precis på att naturligtvis bör fler inbjudas”.

Idag, 8 september, får vi besked att medborgardialogen är framflyttad till 12 oktober på grund av tidigare dålig framförhållning. Alltid något! Vi förväntar oss förutom ursäkt från kommunalrådet Karin Jonsson och att inbjudan nu sänds ut i tid och omfattar alla Hotagenbor. Vi har alla intresse av information om gjord utredning av skolfrågan.

Kommundirektören Jonas Törngren har nu utredningen klar som KS gav honom i uppdrag att göra. Vi har rätt att få information om hur våra skattemedel används och om hur skolfrågan påverkar barnen; särskilt de barn som bor längst i norr och sen har längst till skola på högstadiet och gymnasiet.

Andemeningen i kommunalrådet Karin Jonssons agerande verkar likna ”ni får skylla er själv som bor där uppe”. Jämlikhet och solidaritet kräver att man som politiker lyssnar på folket. Under många år hade t.ex. skolbarnen från Gunnarvattnet tre mil enkelväg till den sedan 25 år gemensamma skolan för Hotagsbygden: Valsjöbyns skola! (endast cirka 8 km kartmått).

De skulle upp till Vinklumpen fram och tillbaka och sedan ut till Hovden mot norska gränsen innan de kom till skolan i Valsjöbyn. Resvägar är annat än kartavstånd vad gäller skolbarn och skolskjutsar! Fullmäktigeledamöterna har stort ansvar som kommunens högsta talesmän för skolfrågor.

Att kommunalrådet Karin Jonsson verkar köra över sina egna folkvalda verkar maktfullkomligt och liknar mer engelsk politik med en annan Jonsson i spetsen än svensk politik!

Carin Hallquist, Valsjöbyn

Powered by Labrador CMS