Hög sjukfrånvaro i Bräcke kommun

Sedan 2014 när flera partier tillsammans började styra Bräcke kommun så har sjukfrånvaron legat konstant på ca 10% inom vård och omsorg. En jämförbar grupp i kommunen är skola och barnomsorg som har legat på ca 5% under samma tid.

Samtidigt har Bräcke kommun med olika åtgärder under åren försökt få ner sjukfrånvaron för vård- och omsorgspersonalen, med inget mätbart resultat alls.

Under 2019 så kostade sjukfrånvaron inom vård och omsorg ca 3.2 miljoner, lägger man till vikariekostnaderna för de som haft sjukfrånvaro så blir det ca 3.2 miljoner kronor, totalt ca 6.4 miljoner kronor för 2019. Sedan 2014, totalt på fem år, en kostnad på ca 32 miljoner kronor för kommunen.    

När nu alla försök att få ner sjukfrånvaron sedan 2014 misslyckas, så av hänsyn till personalens hälsa och kommuns ekonomi. Är det nu läge att ta bort delade turer och införa högre personaltäthet inom vård och omsorg. Enda orsaken till att det här har fått fortgå utan den här åtgärden, är att det är kvinnodominerade yrken, och vårdpersonal får inte strejka. Hade det varit byggnadsarbetarna, då hade man snabbt vidtagit åtgärdad för att minska sjukskrivningstalen på byggarbetsplatserna för personalens bästa.

Kjell Berg 

Powered by Labrador CMS