LEDARE

Heta tecken på snabba klimatförändringar – inget som syns i valdebatten

De som stoppar den gröna omställningen av vårt land tar på sig ett stort ansvar, inte minst gentemot barn och barnbarn.

Europas floder torkar ut. I Rhen, en av Europas stora transportleder är vattnet så lågt att pråmar bara kan lasta hälften som mycket som tidigare.

Sjunker vattnen nivån ytterligare en halvmeter blir det totalstopp för transporter.

Detta innebär enorma problem för tysk industri där massor med transporter går på floder till hamnstäderna vid kusten.

Även Donau och andra stora floder i Europa är drabbade.

I Spanien, Portugal och Italien håller flera stora floder helt enkelt på att torka bort.

I Frankrike tvingas kärnkraftverk köra på begränsad kapacitet då det både är lite vatten i floderna där man tar kylvattnet och det dessutom är för varmt.

Och då floderna också är en viktig del i bevattning av jordbruksområden beräknas enorma skördebortfall.

England som normalt har regniga fuktiga somrar är drabbad av en torka så extrem att man på satellitbilder kan se hur halva landet är brunt i stället för grönt.

Skyfall översvämningar, extremhetta och torka, det här är påminnelser att vi måste göra något nu för att minska vår miljöpåverkan.

Fast det syns inte i valdebatten!

Knappt ens hos världens absolut sämsta miljöparti!

I resten av Europa driver de gröna partierna politik som gjort att de är bland de större partierna.

Men inte i Sverige, trots alla miljölarm så klarar miljöpartiet knappt av att hålla sig kvar i Riksdagen.

De stora utsläppen kommer från industrin och det är här den gröna omställningen ger mest och störst nytta.

Det rör sig dessutom om ny teknik som kan exporteras och bidra till nya jobb i Sverige.

Vi måste komma i gång med att bygga ny vindkraft runt om i vårt land.

Inte minst havsbaserad vindkraft i söder.

En liten grupp fanatiska vindkraftmotståndare som sprider sina egensnickrade sanningar på olika Facebookgrupper får inte sätta stopp för miljöarbetet i vårt land!

Grupper som så fort deras påståenden ifrågasätts utpekar motståndarna som lögnare och köpta av vindkraftsindustrin.

Vindkraft är en industri, en industri som kommer att tillföra stora värden för vårt land, ekonomiska värden eftersom vi kan hålla elpriset nere inom landet och på så sätt göra elintensiva delarna av industrin fortsatt konkurrenskraftig.

Vi kommer även att kunna exportera el vilket underlättar för våra grannländer att komma ifrån sitt fossilberoende.

Vi hjälper även till att snabbt minska användandet av fossila bränslen.

De som stoppar den gröna omställningen av vårt land tar på sig ett stort ansvar, inte minst gentemot barn och barnbarn.

Eller för den delen mot grannen som får skyhöga elräkningar!

Powered by Labrador CMS