Branden i Mattmars museibyggnad

Hembygdsföreningen i Mattmar bildades 1951. Under 70 år har man samlat minnen från mattmarbygdens historia i ett museum i ”Prästgårdsfjöset”. En byggnad innehållande ovärderliga samlingar.

Hembygdsföreningen i Mattmar bildades 1951. Under 70 år har man samlat minnen från mattmarbygdens historia i ett museum i ”Prästgårdsfjöset”. En byggnad innehållande ovärderliga samlingar. Så händer det fruktansvärde för ett museum; brand utbryter på morgontimmarna. Brandkåren larmas och det blir givetvis en stor utryckning med fem enheter.

När de kommer fram, ser de att byggnaden är övertänd, så de beslutar att låta byggnaden brinna ner, i stället för att spruta vatten och rädda vad som räddas kan. På en bild i Jämtlands Tidning i förra numret, fotograferad av Monica Henriksson, ser man framdragna vattenslangar, men ingen brandman som sprutar vatten på den öppna elden! Timmerväggarna står fortfarande upp men brinner för fullt.

På en film som ÖP lagt ut ser man hur det sista brinner. Tak och väggar är nedrasade och brinner med öppen låga. Man ser fyra brandmän som går omkring och röjer bort takplåtar så att det ska få brinna klart, inte en vattenslang att se, eller försök att släcka elden. Brandsoldaterna går omkring, som om det vore en majbrasa som de ska se till att allt brinner upp. Hur kan man göra så?

Många museiföremål av sten och metall mm tål en viss mängd eld, liksom vissa arkivskåp. Det primära i det här fallet borde vara att rädda föremål som kan räddas genom att släcka. ÖP:s film avslöjar att man agerar inte som brandkår, utan som brännkår. Jag träffade för något år sedan en brandman privat och frågade då om varför man inte släckte längre? Jo, men bara om det finns en människa i byggnaden, annars skulle man låta det brinna ner.

Denna nya strategi har vi sett flera exempel på senare tid. Är det miljötänk som ligger bakom? I vilket fall borde den strategin omprövas när det gäller kulturbyggnader med museala samlingar, vars värde inte kan räknas i pengar. Ett helt kulturarv fick i Mattmar totalt brinna upp med avlönade åskådare. En porslinskopp klarade sig trots allt, enligt Emmy Olssons bild i JT.

Bo Oscarsson

Powered by Labrador CMS