140 elever går på Sonfjällsskolan i år. Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och alvarliga brister i ventilationen. Kommunledningsutskottet föreslår en renovering för 60 miljoner kronor av 3 200 kvadratmeter av Sonfjällsskolans huvudbyggnad och utemiljö.
140 elever går på Sonfjällsskolan i år. Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och alvarliga brister i ventilationen. Kommunledningsutskottet föreslår en renovering för 60 miljoner kronor av 3 200 kvadratmeter av Sonfjällsskolans huvudbyggnad och utemiljö.

Sonfjällsskolan kan renoveras för 60 miljoner

Kommunledningen i Härjedalen förslår en satsning på 60 miljoner till en omfattande renovering av Sonfjällsskolan i Hede. Redan till hösten kan arbetet sättas igång om kommunfullmäktige beslutar det på sitt sammanträde den 29 mars.

Publicerad

Kommunfullmäktige i Härjedalen föreslås anslå 60 miljoner kronor till renoveringen av Sonfjällsskolan i Hede. Frågan behandlades i dag torsdag av kommunledningsutskottet, som förväntas föreslå att projekteringen inleds för att få en detaljerad inblick i renoveringsarbetet. 

- Om det blir så är det underbart. Så länge det slutliga beslutet inte är taget så sitter jag lugnt i båten, men när beslutet tas då kommer det höras jubel från mig och hela personalen, säger Agnetha Ljungsparr, rektor på Sonfjällsskolan i Hede.  

Det är 140 elever som går på Sonfjällsskolan läsåret 2020-2021. Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och alvarliga brister i ventilationen. Kommunledningsutskottet föreslår en renovering för 60 miljoner kronor av 3 200 kvadratmeter av Sonfjällsskolans huvudbyggnad och utemiljö. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal undantas från renoveringsprojektet. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar på skolan.  Byggtiden beräknas till ett år. Byggstart planeras till hösten 2021.  

- Det känns positivt att äntligen ha nått dit hän att vi börjar kunna ta tag i underhållet av våra skolor. Vart biblioteket ska finnas under byggtiden är inte klart. Vi tittar på olika möjligheter för närvarande; det finns flera olika lösningar och vi har inte fastnat för någon än, säger Lars-Gunnar Nordlander, kommunalråd (S). 

Powered by Labrador CMS