JT träffar Karl-Erik i det som förr var familjens grusgrop.
- Jag skulle mer än gärna ta tillbaka marken och återplantera skog här, menar Karl-Erik Svedbäck.
JT träffar Karl-Erik i det som förr var familjens grusgrop. - Jag skulle mer än gärna ta tillbaka marken och återplantera skog här, menar Karl-Erik Svedbäck.

Vad ska hända med de hundra godsvagnarna?

Nära hundra järnvägsvagnar från förr står sedan 2012 uppställda på ett stickspårsområde från Inlandsbanan i närheten av Överhogdal. I det som heter Överhogdalsgrusgrop på järnvägsspråk. Men vem äger vagnarna, varför står de där och vad ska det bli av dem, frågorna hopar sig.

Publicerad

En Järnvägskyrkogården i Överhogdal

I torsdagens JT kunde vi med Håkan Perssons bilder berätta om ett hundratal övergivna godsvagnar i östra Härjedalen. Nu ska vi bena ut storyn bakom dem.

Området är en gammal grusgrop där man bröt naturgrus till bygget av inlandsbanan. På den tiden ägdes marken av Karl-Erik Svedbäcks mormor och morfar. 1962 exproprierades de 30 hektar som grusgropen med spårområde utgör av SJ, som fram till dess hade betalat för massorna som fraktades norr ut under byggandet av inlandsbanan.

- Det var bara så det var då, konstaterar Karl-Erik Svedbäck, vanligt folk hade inget att säga till om. Staten tog det staten ville ha, punkt.

I dag äger skogsföretagaren Karl-Erik all mark runt om den numera nedlagda grusgropen och de slumrande godsvagnarna på de igenvuxna stickspåren.

- Det bästa vore ju att återställa marken helt, menar Karl-Erik. Med nuvarande lagstiftning får man ju inte annat än hämta lite grus som ligger i de högar som finns kvar sedan tidigare. I övrigt är gropen stängd.

Det är Trafikverket som i sak äger marken i dag och Inlandsbanan AB förvaltar och har rådighet över marken. Vad använder ni marken till?

- I sak är det en så kallad linjeplats där vi kan lasta och lossa gods och just nu är det en uppställningsplats, förklarar Mats Portinson infrastrukturchef på Inlandsbanan AB

Men varför har ni närmare hundra gamla godsvagnar ståendes där sedan åtta år eller ännu längre?

- Det är inte våra vagnar. Det är Green Cargo som har fått låna platsen och jag förmodar att de står där i väntan på skrotning, säger Mats.

När JT ringer upp Green Cargo första gången får vi beskedet att det inte är deras vagnar kolla med Inlandståg AB blir svaret då.

Inlandståg AB:s VD Maria Cederberg svarar.

- Nej det är garanterat inte våra, vi har 25 vagnar av den typen och de vet jag exakt var de är, det måste vara Green Cargos, konstaterar Maria.

JT träffar Karl-Erik i det som förr var släktens grusgrop.

- Jag skulle mer än gärna ta tillbaka marken och återplantera skog här, menar Kar-Erik och Mats på Inlandsbanan AB svarar.

- Det är inte aktuellt att avhända marken. Vi är inte intresserade av att avstå från den ytan eller andra liknade ytor, säger Mats.

Men vad ska ni ha marken till den har inte rörts på drygt tio år?

- Som sagt det är en uppställningsplats och vi har en hel del räls där som ligger i väntan på att användas som reservdelar, förkunnar Mats Portinson.

I väntan på nytt besked från Green Cargo har jag fått lära mig hur man tolkar registreringsskyltarna via Transportstyrelsens hemsida.

Det är Green Cargo som är ägare till just den vagnen vars skylt du ser här på sidan.

En godsvagn som byggdes 1983 och ställdes av den sista december 2012 och underhållsansvaret sträcker sig till och med den sista november 2023.

Dock kvarstår frågan varför Green Cargos närmare 100 vagnar står kvar till ingen nytta i skogen mellan Överhogdal och Ytterhogdal?

- När det gäller just de vagnar som du undrar över, så är det mycket möjligt att vi kommer att ta hem dessa vagnar från Överhogdal till vår verkstad i Eskilstuna för kommande ombyggnationer, men det blir inte förrän nästa år i sådana fall. Det är billigare att bygga om dessa vagnar än att köpa nya och det blir dessutom mera hållbart på det sättet, svarar Veronica Svahlin på Green Cargos presstjänst.

Powered by Labrador CMS