Kommunala Härjegårdar lämnade fastighet i Hede utan tillsyn

Kommunala fastighetsbolaget Härjegårdar struntar i underhåll och skötsel på ett hyreshus mitt i Hede.— Det är skrämmande att de kan göra på det här viset säger, Gunnar Eriksson som äger fastigheten som gränsar mot hyreshuset.

Publicerad

JT har tidigare berättat att hyreshuset efter Ljusbergs väg ska rivas. Huset med 16 lägenheter skulle enligt Härjegårdar rivas redan den här hösten men så har det inte blivit. Huset som ser snyggt ut utvändigt har dessvärre lämnats vind för våg sedan de sista hyresgästerna tvingades lämna årsskiftet 2019-2020. Möbler ligger utslängda på altaner och gräsmatta och någon gräsklippning har inte gjorts under sommaren. — Man kan tycka vad man vill om rivningen. Men nog borde ett kommunalt bolag som Härjegårdar se till att det ser någorlunda välvårdat ut på sin mark, säger Gunnar Eriksson. — Har det handlat om en privat fastighetsägare skulle kommunen troligen reagerat direkt på den ostädade och misskötta tomten, säger Kicki Vermelin en annan granne. — Det är hemskt, det bästa vore att huset står kvar och någon annan tar över, säger hon. De är inte ensamma. Byborna har svårt att acceptera att Härjegårdar inte ens bryr sig om att sköta gräsklippningen. Oavsett om huset ska rivas eller inte. Vi ställer frågan till Härjegårdars VD Hans Heuser. — Naturligtvis ska vi sköta om underhållet, vad jag vet så klipper vi där, säger Hans Heuser. Bevisligen har det inte blivit gjort i det här fallet? — För mig låter det konstigt, det är ju vår tomt, jag måste kolla vad som gått fel. När det gäller rivningen är det enligt honom helt klart att fastigheten kommer att rivas. Tillstånd har beviljats och handlingar till anbudsupphandlingen kommer att skickas ut. — Jag räknar med att huset kommer att rivas sommaren 2021. Enligt vad JT erfar har det funnits de som varit intresserade att ta över fastigheten. Bland annat byns företagarförening som i tidigt skede visade intresse. — För vår del har det aldrig varit aktuellt att överlåta till någon annan. Vi bedömer att det finns för många lägenheter på hyresmarknaden i Hede. Enligt Härjegårdars hemsida finns idag 10 tomma lägenheter i Hede. I Sveg är det 29 lägenheter som står tomma. Hur många miljoner rivningen kommer att kosta vet Härjegårdar först när anbuden kommer in. Dagen efter det att JT kontaktade Härjegårdar klipptes gräset och ytorna runt hyreshuset städades upp.

Powered by Labrador CMS