Har Länstrafiken Jämtland/Härjedalen glömt turisterna?

Vi vill att fler ska upptäcka Sverige klimatsmart, men på många platser är det alldeles för krångligt.

Det måste bli enklare att resa med kollektivtrafiken till friluftslivet eller till semesterdestinationen oavsett om du är skriven i Jämtland/Härjedalen eller ej. Om vi ska få fler att vilja ta tåget, bussen eller båten och därmed minska utsläppen från resor måste det vara attraktivt och smidigt att resa kollektivt.

Intresset för att spendera sin fritid i naturen ökar. Vi vill se ett friluftsliv som är tillgängligt för alla och inte bara för de som har tillgång till egen bil. Att resa kollektivt är dessutom det enskilt viktigaste du kan göra för att minska klimatpåverkan från din semester.

Länstrafiken försöker i viss utsträckning göra det enkelt att resa med dem även för den som inte pendlar dagligen. Det går till exempel att köpa biljett ombord på bussen med ditt vanliga betalkort och dessutom är den anropsstyrda trafiken som måste förbeställas även öppen för turister från andra regioner vilket är positivt.

Men när vi från Svenska Turistföreningen, STF, frågade alla landets länstrafikbolag om hur de vill underlätta för turister så svarar Länstrafiken att turister och fritidsresenärer inte är utpekade målgrupper i regionens trafikförsörjningsprogram. I landet som helhet är det bara åtta av 21 länstrafikbolag som svarar att dessa målgrupper pekats ut som viktiga.

Det uppdrag som Länstrafiken får från regionpolitikerna avspeglas också i utbudet. STFs lokalavdelning i Jämtland rapporterar att de haft personer som inte kunnat delta i deras aktiviteter på grund av bristande kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken till STFs boenden i Jämtland och Härjedalen varierar, medan vissa tycker att det fungerar bra är det andra som inte alls håller med. De flesta boenden ser dock ett stort intresse från gästerna att kunna resa kollektivt.

Kollektivtrafikens viktigaste uppdrag är att transportera människor till skola och arbete, men den behövs också för den som är på tillfälligt besök. Om Länstrafiken fick i uppdrag att möta även detta behov skulle fler kunna ta sig ut utan egen bil. Det gynnar oss alla. STF vill se att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter gör fritidsresande och turister till utpekade målgrupper i sina trafikförsörjningsprogram.

Maria Ros Hjelm Generalsekreterare och vd, Svenska Turistföreningen

Powered by Labrador CMS