Här är fakta om Söderkvists anställningsavtal

Jag har nu tagit del av det avtal, som upprättades i samband med att Söderkvist anställdes av regionen 2019-10-07.

Hennes förordnande sträcktes till 2023-10-06, alltså 4 år.

I punkt 4 i avtalet är inskrivet: ”Uppdrag, förväntat arbetsresultat mm under förordnandetiden, fastställs av överordnad chef i särskild bilaga till detta avtal.”

Jag har efterfrågat denna bilaga, men till slut fått svaret från regionen, att någon sådan bilaga inte har upprättats för Söderkvist. Det är synnerligen anmärkningsvärt och naturligtvis en del i den skarpa kritik, som måste riktas mot regionens hantering av anställning av de högsta cheferna inom regionen.

I punkt7 i avtalet framgår vad alla utom Anders Byström utgått ifrån, nämligen att enligt Huvudavtalet (HÖK) för anställda inom regionen gäller inte § 20 kompensation för övertid”. Det vill säga en högre tjänsteman med mycket hög lön, kompenseras ej för eventuell övertid.

I punkt 11 regleras ”om det enskilda anställningsavtalet bryts/inte förlängs eller den anställde lämnar chefsuppdraget innan förordnandetiden löpt ut” så regleras detta i ”Regler för tidsbegränsade avtal för chefer inom Region Jämtland Härjedalen 2015”.

Allt som skulle hända ifall Maria Söderkvist avgick i förtid var alltså noga reglerat i hennes anställningsavtal.

Vad står det då i dessa regler från 2015? Här är aktuellt utdrag ur dessa regler.

a Den anställde väljer själv att lämna uppdraget. Uppsägningstid 3 månader.

c Arbetsgivaren avbryter eller förlänger inte förordnandet av organisatoriska skäl. Uppsägningstid 6 månader.

e Arbetsgivaren avbryter ensidigt pågående förordnande på grund av att chefen allvarligt brustit i utövandet av sitt uppdrag. Ingen uppsägningstid. Muntlig och skriftlig motivering av uppsägningen av förordnandet ska ges till den anställde.”

För en utomstående betraktare är det uppenbart att det antingen är a eller e som gäller eller förmodligen en kombination.

Av all rapportering i media framgår att Anders Byström på helt eget bevåg, utan förankring hos den politiska ledningen, i stället för att följa anställningsavtalet, har gett Maria Söderkvist ett guldkantat avgångsvederlag, samtidigt som det i den skriftliga ”Överenskommelsen” fastställts att hon avgår på egen begäran. Byström har utan något som helst mandat skänkt bort drygt 2 miljoner av skattebetalarnas pengar.

Jag hoppas att den utredning nu regionens genomför, under trycket av den upprördhet jag och många med mig redovisat, blir öppen och transparant, där slutresultatet måste bli att Maria Söderkvists anställningsavtal gäller och den av vänskapskorruption färgade ”Överenskommelse” tillsammans med Anders Byström förklaras ogiltig.

Sten Bredberg

Powered by Labrador CMS