Hälsoeffekterna från pandemin är livsfarliga, nu behöver alla ta vårt ansvar och hjälpa till!

Det var ett bra, positivt och ansvarsfullt beslut som fattades av regeringen den 21/1. Barn och ungdomar födda 2005 och senare får återgå till sin efterlängtade idrottsträning. Men finns det en träning med ledare att gå tillbaka till? Nu måste vi alla hjälpa idrotten.

Publicerad

Hundratusentals barn och ungdomar i Sverige önskar inget annat än att varje vecka få gå till träning inomhus och för många av dessa är det en tillflyktsort som ger dem glädje, trygghet och livsviktig rörelse. Redan innan pandemin så var barnen i Sverige bland de mest stillasittande i Europa och ju längre idrottsanläggningarna blir stängda desto större blir risken att fler barn drabbas av fysisk och mental ohälsa.

För många barn är skolan och föreningslivet ofta den plats där barnet kan få sin trygghet. Att då stänga ned idrottsanläggningar berövar alla dessa barn en av de glädjefyllda och trygga platser de har. Väldigt många föreningar vittnar om att de tappar medlemmar och att riskerna för att barnen inte ska återvända till den organiserade idrotten ökar för varje dag som idrottsanläggningarna är stängda. Liknande signaler får vi vad beträffar ledare som inte orkar mera.

Nu har vi alla börjat se vilka hälsoeffekter som pandemin gjort på samhället och för en hel generation av ungdomar som inte får utföra sin älskade träning. Alla har insett vilken stor roll idrotten spelar för samhället och folkhälsan. Nu går det inte att backa. Alla behöver ta sitt solidariska ansvar att hjälpa idrottsföreningar att komma tillbaka på fötterna igen. Det gäller alla, från dig som inte är aktiv medlem i din idrottsförening till kommunalråd, som kan fatta beslut om att öppna anläggningar, och till regionråd som fördelar pengarna.

De flesta kommunerna vill öppna sina anläggningar och har tät dialog med föreningarna hur detta kan genomföras på ett smittsäkert sätt, och att man då följer Folkhälsomyndigheternas allmänna råd. Men det är enbart ett steg.

Stötta även äldre ungdomar och vuxna genom att se till att era utomhusanläggningar som skidspår, isbanor och kanske även upplogade fotbollsplaner finns tillgängliga. Corona-pandemin har mängder av negativa effekter. Ny forskning visar även att en av tre mellan 16-20 år rör sig mindre nu än tidigare. Det här blir en riktig utmaning för både samhället och idrottsrörelsen, säger Susanna Hedenskog, som är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. 

Stängda skolor och idrottsverksamhet som vilar. I våras startade ett forskningsprojekt – ”Röster från en stängd idrottsvärld” vid Malmö universitet. Syftet var att kartlägga hur Coronapandemin påverkar våra vanor att röra på sig. 1 143 personer ingick i studien. De som svarat är ledare, utövare och publik/supportrar – från Lycksele i norr till Trelleborg i söder. 31 procent av de yngre (16–20 år) har uppgivit att de blivit mindre aktiva under Corona. För de över 20 år är jämförande siffra 24 procent.

Nu måste vi börja prioritera idrott, i allt från anläggningsbyggen till ditt eget engagemang. Stöd din lokala förening och påverka det du kan göra för att hjälpa oss ur krisen. Genom ert stöd kommer ni att få en mångfald tillbaka i form av glädje, gemenskap och friska medmänniskor med god folkhälsa.   Styrelsen RF-SISU Jämtland Härjedalen

Powered by Labrador CMS