Gör om, gör rätt!

Tisdagskvällens möte om en ny förskola i Klövsjö visade med all tydlighet att ett omtag behövs i frågan.

Under tisdagskvällen höll kommunen ett dialogmöte i Klövsjö där bygdens utveckling diskuterades. Klövsjö är den ort i Bergs kommun som växer mest, vilket innebär många fördelar men också nya behov och utmaningar. Bland annat behövs fler bostäder och nya förskoleplatser.

Behovet av utökad förskola har inneburit att kommunen tagit fram en ny detaljplan centralt i byn, men inte vid befintlig förskola/skola. Fattade beslut, genomförd lokaliseringsutredning och argumenten för vald placering är mycket tveksamma och kan definitivt ifrågasättas. Men det som är mest upprörande är bristen på information och dialog.

För nästan ett år sedan skrev jag en motion till kommunfullmäktige om att ordna ett informationsmöte för byns invånare. Endast föräldrar blev inbjudna.

Tisdagskvällens möte och diskussioner visade med all tydlighet att ett omtag behövs i frågan.

Gör om, ha en inkluderande process och dialog med både föräldrar och bybor. Som medborgare och skattebetalare ligger det i allas intresse att det blir den bästa lokaliseringen för en ny förskola, både utifrån ekonomi, trafiksäkerhet, landskapsbild, barnperspektivet och samordningsfördelar.

Elise Ryder Wikén (M)

Powered by Labrador CMS