Gles/landsbygd utsätts för modernt baggböleri!

Storstadsborna i Götaland och Svealand har blivit otroligt bortskämda med att ta det man vill ha utan att göra rätt för sig.

Skogsindustrierna har gjort en valenkät angående Vindkraft och Bioenergi och ämnet var hur vi skall klara elenergifrågan. Elkonsumtionen kommer att öka lavinartat under de närmaste åren. Hur skall vi klara detta och samtidigt klara våra klimatmål?

Kärnkraften tar lång tid att bygga ut samtidigt som Sverige skall jobba för att på sikt undvika den energikällan förutsatt att vi inte hittar lösningen på hur kärnkraften kan hanteras på ett säkert sätt. Den är dessutom ett dyrbart alternativ. Vattenkraften är i stort sett färdigutbyggd om vi inte släpper till fler älvar som nu är fredade.

Vindkraften är idag en het potatis. Kommunernas vetorätt utnyttjas alltmer, 80 % av alla planer stoppas. Solen är en fantastisk energikälla och börjar ta mer plats i
elbuketten, men svarar idag för en mycket liten del av produktionen.

Drygt 1 % av totalen, men utbyggnaden sker snabbt och då framförallt i form av små anläggningar. Bioenergin växer långsamt, samtidigt som tillgången är begränsad och konkurrensen om den råvaran är hård. Livsmedel, sågat virke, massaindustri m
m konkurrerar.

Alla riksdagspartier har svarat på enkäten och alla är ganska överens om att vindkraften är det snabbaste och billigaste alternativet. Då finns det bara två sätt att komma vidare på ett snabbt sätt. Ta bort den kommunala vetorätten, eller betala regioner, kommuner och bygder för intrången. Att tulla på vetorätten är inte ens värt att tänka på. Det skulle vara ett stort bakslag för vår demokrati.

Återstår då bara pengar som är ett bra smörjmedel. Framförallt storstadsborna i Götaland och Svealand har blivit otroligt bortskämda med att ta det man vill ha utan att göra rätt för sig. På lands-/glesbygden finns allt man behöver. Livsmedel, skogsråvara, vatten/vindenergi, malm, mineraler och utbildad arbetskraft.

Det är ett jättestort skafferi där storstadsområdena via ett stort röstetal i riksdagen kan hämta allt man behöver utan att göra rätt för sig.

Det måste bli ett slut på denna nutida form av baggböleri.

Jag skall dra några siffror som befäster mina påståenden. De sju nordligaste länen, även kallade skogslänen har ca 1.7 miljoner invånare. Om dessa län hade samma kommunal/landstingskatt som Stockholms län skulle de skatta 11.5 miljarder mindre per år, eller drygt 3 kr/hundralapp mindre.

Så har det varit under hela 2000-talet. Det betyder att skogslänen betalat drygt 240 miljarder mer i skatt än stockholmarna under den perioden. Hur mycket pengar är 240 miljarder? Siffran är oerhört stor. Bollnäs är en medelstor kommun och omsätter knappt 2 miljarder, man skulle alltså kunna driva ca 120 kommuner i den storleksordningen under 1 år.

Ändå klagar politikerna i Stockholm att pengarna inte räcker till. Ett tips: Höj skatten 3 kr så blir vi lika beskattade. Förutom att skogslänens invånare skattar så mycket mera tjänar de 87 000 kr mindre per år. Man bränns med andra ord i båda ändarna.

Tillbaka till energiförsörjningen. Vi konsumerar nästan 700 TWH energi per år i landet, varav 140 TWH är el. Den omställning vi står inför innebär att vi nästan ska fördubbla elproduktionen inom 15-20 år. Skall vi klara detta kan vi inte säja nej till 80 % av de ansökningar om vindkraftsetableringar som kommer in.

Se till att fastighetsskatten hamnar i de regioner/kommuner där värdena uppstår, det gäller både vatten och vindkraft. Se till att en del av energiskatterna om ca 25 miljarder kommer samma områden till del. Fatta beslut i riksdagen om att en så kallad bygdepeng per vindkraftverk skall tillfalla de områden som berörs. Inga småpengar utan det bör vara sexsiffriga belopp per vindkraftverk. Då kommer en stor del av el problematiken att vara löst.

Och ni Riksdagsledamöter: Under sommaren kan ni läsa på hur utjämningsbidraget fungerar och hur skattetrycket är i de olika landsändarna och sedan fundera på om ni tycker att beskattningen i landet är rättvist fördelad.

Ingvar Persson, Bollnäs

Ordförande FSV - Föreningen Sveriges Vatten- och Vindkraftskommuner och regioner

Håkan Larsson, Krokom

Styrelseledamot FSV

Jonas Andersson, Ragunda

Andre vice ordf FSV

Powered by Labrador CMS