Ge kommuner stöd vid vindkraftsexploateringar

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner: Frågan har varit hur man skall agera för att det inte skall göras samma misstag vid vindkraftsutbyggnad som gjordes när vattenkraften byggdes ut?

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har 44 kommuner som medlemmar i de sju skogslänen. Föreningen bildades 1999 och arbetar för att kommuner och regioner där vattenkraften produceras skall få del av de värden som vattenkraften genererar.

Under det senaste året har vi fått många förfrågningar från medlemskommuner gällande de vindkraftsplaner som finns på många håll. Frågan har varit hur man skall agera för att det inte skall göras samma misstag vid vindkraftsutbyggnad som gjordes när vattenkraften byggdes ut?

Vid vår stämma i Jokkmokk i maj kom det krav på att vi skulle ta in vindkraften i vårt arbete.

Styrelsen fick uppdrag att utreda för – och nackdelar av en sådan ändring.

Vid vårt sammanträde i Sollefteå denna vecka behandlades denna fråga och den var även uppe på ett offentligt möte i Sollefteå den 13 augusti som vi arrangerade.

Vi kom fram till att vi fortsätter med vår inriktning i vår förening men det är givetvis viktigt att Sveriges Kommuner o Landsting har resurser för att ge medlemskommunerna stöd vid vindkraftsexploateringar som nu är aktuella i stort sett i hela landet.

Hur ser Er organisation ut för denna typ av verksamhet idag?

För Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Per Söderberg, ordförande

Tomas Palmgren, sekreterare

Powered by Labrador CMS