Frimodig kyrka står bakom biskop Eva

Det är med förfäran som vi, nomineringsgruppen Frimodig kyrka, tar del av hur stiftsstyrelsen behandlar biskop Eva Nordung Byström. Genom sitt agerande med diffusa anklagelser om oklara samarbetsproblem förbrukar stiftsstyrelsen (med undantag för de två ledamöter somreserverade sig mot beslutet) snabbt sitt förtroende.

Publicerad

Frimodig kyrka är inte representerade i stiftsstyrelsen, men väl i stiftsfullmäktige i Härnösands stift. Det är fullmäktige som utser styrelsen – därför är det avgörande att styrelsen innehar fullmäktiges förtroende. Frimodig kyrka vill befria Svenska kyrkan från partipolitik. Tyvärr har kyrkan länge tagits som gisslan av de politiska partierna, som tillsätter företrädare som förutom kyrkan även ska vara lojala med sitt sekulära politiska parti.

Det är i längden ohållbart, vilket den aktuella situationen visar. Kyrkan förtjänar att styras av människor med en genuin kärlek till kyrkan, utan något mellanliggande filter i form av en partiorganisation.

Svenska kyrkan styrs genom den så kallade dubbla ansvarslinjen, dvs. ett gemensamt ansvar mellan vigda ämbeten (präster, diakoner och biskopar) och förtroendevalda lekmän. Den dubbla ansvarslinjen bygger på ömsesidig respekt. Därför blir det genast ohållbart när den ena sidan på lösa grunder försöker undergräva den andra.

Stiftsstyrelsens agerande är därtill respektlöst mot kyrkans alla medlemmar, som genom utsedda representanter i form av elektorer har röstat fram biskop Eva. Medlemmarna har visserligen även indirekt röstat fram ledamöterna i stiftsstyrelsen, men absolut inte med mandat att avsätta biskopen. Det är helt enkelt omöjligt att avsätta en vigd biskop.

Frimodig kyrka kräver därför att stiftsstyrelsen lämnar en öppen och klar redogörelse av frågan inför det offentliga stiftsfullmäktiges sammanträde den 26 november 2020. Om stiftsstyrelsen inte klarar av att visa prov på öppenhet, ärlighet och försoning finns det kanske inte någon annan utväg än att styrelsens ledamöter ställer sina platser till förfogande.

Svenska kyrkan är som sagt fången i de politiska partiernas snåriga nät. Du som medlem har dock chansen att ändra på detta i kyrkovalet nästa höst! Röstar du på politiska partier kommer kyrkan med all sannolikhet att styras av personer som beter sig som partipolitiker ofta gör.

Det skapar sårande intriger och skadliga personkonflikter. Frimodig kyrka vill i stället sätta Jesus Kristus i centrum i allt kyrkans arbete och i alla beslut. Det innebär försoning – inte fortsatta intriger.

Frimodig kyrka står bakom biskop Eva!

Anders Gustafsson Frimodig Kyrka i Härnösands stift

Powered by Labrador CMS