Förödande med nedläggning av förskola i Landön

Krokoms kommun riskerar framtida utvecklings- och anställningsmöjligheter för oss företagare i Nolasjön och Landöns- och Offerdalsområdet.

Krokoms kommun vill eventuellt se en nedläggning av Landöns förskola och fritidsverksamhet. Eftersom vi, inom en snar framtid, ser ålderspensioneringar och investerings- och utvecklingsmöjligheter i våra företag vore det försvårande och förödande med en nedläggning.

Minera Skiffer AB kommer under 2021 att göra ombyggnationer för omkring åtta miljoner kronor.

Ombyggnation av kontor, personalutrymmen och matsal på ca 330 kvm och en tillbyggnad av ett show-room är redan påbörjat, där i första hand lokal arbetskraft är inhyrd för bygget. De senaste åren har bolaget även genomfört investeringar på drygt 17 miljoner där stor del varit till direkt nytta för kommunen. Ytterligare investeringar modern teknik är på gång.

Minera Skiffer har idag 30 anställda vid fabriken i Finnsäter-Rönnöfors. Minera Skiffer kommer inom en femårsperiod att totalt ha omkring 14 anställda som går i pension och det är unga personer som vi söker som ersättare för dessa.

Svensk Fjällröding AB planerar för en utveckling av verksamheten och investera i befintlig verksamhet med förädlingsanläggning, miljöförbättrande åtgärder och större personalutrymmen. Detta arbete ingår i företagets färdplan mot 2030. En del av denna plan kan innebära nya anställningar på 4-6 personer och totalt handlar det om investeringar på uppemot 15 miljoner kronor. Idag har företaget tio anställda i Landön.

Birgit Monz har nyligen flyttat till bygden och startat ett företag som är under utveckling. Vi har för närvarande en anställd. Det finns ett stort intresse för och efterfrågan på våra produkter. Vi håller på att slutföra snickeriverkstaden och produktionshallen och planerar att ha minst 4 anställda i Fiskviken för affärsplanen 2030. Människor som arbetar i vår bransch måste vara unga och ha visioner. Precis som vi har visionen att fylla denna plats med liv igen och att leda den till ett nytt decennium med kraft, energi och entreprenörstänkande. Särskilt de senaste månaderna har visat att avskildhet och närhet till naturen återigen kommer fram i många människor. Vi är därför självsäkra och fulla av hopp om att vi snart kommer att kunna välkomna fler barnfamiljer till vårt vackra område. För att familjer ska kunna flytta till detta område krävs dock perfekt barnomsorg som vi hittills har kunnat erbjuda.

Det är i dag svårt att bedriva företag och verksamheter på en mindre ort i glesbygden. Om Krokoms kommun beslutar att lägga ner Landöns förskola och fritidsverksamhet så riskeras ni även företagarnas företag.

Så långt det är möjligt försöker vi gynna andra lokala företag genom att köpa lokala produkter och tjänster som t.ex. rörmokare, elektriker, emballagetillverkning, transporter med mera.

Sammanfattning: Samtliga bolag har idag behov av nyrekryteringar och en av de stora frågorna som potentiella rekryteringar ställer är just närheten till förskola och fritidsverksamhet. I våra företag så krävs det arbetskraft som ser en framtid i bygden och är beredda att bosätta sig i kommunen. Men då krävs det att kommunen inte försvårar den möjligheten. Vi som företagare och verksamhetsansvariga har sett att coronapandemin lockar människor till landsbygden och en generationsväxling finns i denna del av Offerdal med många pensionärer. Flera hus kommer säkert att fyllas med barnfamiljer inom kort

Som framgår ovan ser vi tillsammans nyanställningar i en nära framtid och en eventuell nedläggning av Landöns förskola och fritidsverksamhet skulle verkligen försvåra denna utveckling. Det vore direkt avskräckande för våra anställda och tilltänkta rekryteringar att behöva åka omkring 10-12 mil extra till andra delar av kommunen. Det drabbar barn, föräldrar och våra verksamheter.

Vi ser ljust på framtiden för vår kommun. Vi vågar satsa på att utveckla våra verksamheter och för att lyckas behöver vi också stöd av kommunen i form av en tillgänglig barnomsorg.

Miner Skiffer AB

Svensk Fjällröding AB

Natur idéer

Idéer i Sverige AB

Per Göran Pettersson, vd

Elin Mehlhorn, platschef

Birgit Monz

Frederik Innala, styrelseordförande

Powered by Labrador CMS