Företagare oroliga över Postnords varannandagsutdelning - sju av tio kan se stora negativa konsekvenser

BRÄCKE (JT) PostNords planer på så kallad varannandagsutdelning kan komma att få konsekvenser för företagare i länet. Många företag behöver kunna vara säkra på att breven de skickar kommer fram i tid och det kan bli svårt att garantera när posten är tänkt att bara delas ut varannan dag.

Publicerad Senast uppdaterad

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland, Härjedalen och Västernorrland säger att PostNords planer på att införa varannandagsutdelning under 2022 kan komma att allvarligt påverka hur småföretagare kan göra sina affärer.

– Det vi kunde bevittna i rapporten vi släppte är att osäkerheten kring när paketförsändelser eller post kommer fram är stor. Hos företagen ser sju av tio stora negativa konsekvenser av osäkerheten, säger Joakim Sjöstedt.

Marknaden för brevförsändelser domineras av PostNord och anledningen till varför planen är att övergå till varannandagsutdelning är att färre brev faktiskt skickas fysiskt men brevbäraren kör ändå samma rutter. Bland annat menar PostNord att det inte är hållbart att köra rutterna även när det inte finns post att dela ut och att de ser att mer och mer post sänds digitalt. Det är Företagarnas förmodan att varannandagsutdelningen kommer påverka företagare som aktivt behöver skicka brevförsändelser med exempelvis pappersfakturor.

PostNord hävdar att mycket kan ske via digitala vägar men vi vet att det i vissa delar av landet finns en brist på bredbandsanslutning. Där finns det en osäkerhet och oro kring hur det kan påverka verksamheten för det är inte alla som har de förutsättningarna för en digital hantering. Vårt budskap till beslutande politiker att ta omtag. Det är viktigt att infrastrukturen fungerar generellt med bredbandsuppkoppling och postförsändelser, säger Joakim Sjöstedt.

Fredric Hakfelt är VD på Hakfelt Produktion i Bräcke och för deras del är det viktigt att leveranser både kan skickas och tas emot i tid. Han tror inte att Hakfelt Produktion kommer påverkas direkt av omställningen till varannandagsutdelning då det främst är paketleveranser som de skickar och tar emot men han kan se en problematik om det varit så att de hade påverkats.

– Vi har ju leveranser i princip varje dag. Om det krävs att grejerna kommer fram i tid kommer väl många företagare välja andra fraktsätt, säger Fredric Hakfelt.

Hur snabbt kan ni behöva ha tillgång till materialet ni beställer?

– Material och verktyg till vår skärande bearbetning kan vi beställa i dag och sedan ha det här redan i morgon från exempelvis Holland. Går något sönder blir ju maskinerna stående annars, säger Fredric Hakfelt.

Powered by Labrador CMS