Flytta inte Vikebo förskola och fritids till hösten

Det är med chock och förvåning jag reagerar på informationen att frågan om att flytta Vikebo fritids och förskola redan till hösten drivs av vissa politiker, och att frågan snart ska upp i Barn- och utbildningsnämnden.

Detta trots att skolfrågan i Hotagsbygden ännu inte är slutgiltigt avgjord. Vid en flytt av Vikebo, hur ser planen ut för hur skolan i Valsjöbyn ska anpassas? Finns ett barnperspektiv? 

Vad jag förstår handlar det främst om att sätta upp ett staket och göra lekplats för de små barnen utomhus. Men jag är inte insatt i några detaljer och det finns säker mycket mer att säga om det. Skolbyggnaden i Valsjöbyn anser jag vara problematisk av flera skäl. Att placera små barn i en lokal med flera stentrappor samt en mycket problematisk brandutgång genom ett fönster borde vara olagligt!

Jag har svårt att se hur den miljön kan på ett bra sätt göras säker för små barn. Men även om det gick att anpassa lokalen på ett bra sätt för små barn (vilket jag inte tror) så medför en flytt en kraftig försämring av skolmiljön för skolbarnen i f-6an. Det är inte ok! Redan idag anser jag att skolmiljön har stora brister när det gäller att skapa en lugn miljö som främjar inlärning.

Klassrummen är stora, det är högt i tak vilket ger en stökig ljudmiljö som är svårt att göra något åt. Det finns heller inga små rum för barnen att gå undan i och jobba ostört. Som mamma till en flicka med funktionsvariation där en skolmiljö fri från störande moment är nödvändigt för att lärandet ska fungera blir jag förtvivlad.

Redan idag är skolmiljön mycket problematisk och ska dessutom förskolan flytta in i lokalerna vilket medför att skolbarnen förlorar klassrum, de förlorar sin gymnastiksal och dessutom är små barn högljudda blir situationen oacceptabel. Politiker, hur tänkte ni nu? Jag finner inga (snälla) ord! Vart skolan ska ligga är en fråga som fortfarande utreds.

Låt den utredningen bli klar innan ni eventuellt flyttar på Vikebo. Och när ni planerar för skolan sätt då barnens bästa i centrum. Ge barnen en skolmiljö som är anpassad efter ALLA barns behov och gör inlärning och utveckling möjligt.

Johanna Willman

Powered by Labrador CMS