Svar på frågor till Regionrådet Eva Hellstrand

Åke Olander ställer i ett öppet brev i Jämtlands tidning 6 maj, ett stort antal frågor till mig. Mycket handlar om personalfrågor.

Regionens medarbetare är grunden för att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet, oavsett om det är inom hälso- och sjukvård eller något annat av regionens områden. 

Självklart är det allra bästa att ha egenanställd personal. Inom just hälso- och sjukvårdsområdet står vi inför nationell brist av vissa yrkesområden, bland annat sjuksköterskor, och dessa är därför svåra att rekrytera. Det gäller inte bara för oss utan för alla regioner i hela Sverige. 

Bemanningsläget på Östersunds sjukhus ser olika ut mellan de olika avdelningarna. Vissa avdelningar har just nu en otroligt tuff situation med såväl hög belastning utifrån pandemin och för få medarbetare. Vi jobbar aktivt med att lösa detta på flera olika håll – den rekryteringsbonus som vi har beslutat om är ett konkret exempel. Det finns också ett nytt arbetstidsavtal på plats nu efter förhandlingar mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren. 

Viss del av hyrpersonal kommer vi alltid vara i behov av; dels för att det finns vissa specialiteter där vi är en för liten region för att ha egen kompetens, dels för att kunna lösa akut uppkomna bemanningsproblem. Att ta in hyrpersonal är bättre än att stå helt utan personal. 

Tittar man på hela personalstyrkan inom hälso- och sjukvård är den totala andelen uppsägningar på samma nivå som tidigare år, men däremot är den interna rörligheten, det vill säga att man byter arbetsplats inom organisationen, större.  

Givetvis är Region Jämtland Härjedalens ekonomi en stor utmaning – den gör att vi är begränsade i hur mycket pengar vi har att röra oss med. Om en privatperson hade befunnit sig i samma ekonomiska läge som regionen gör hade rådet knappast varit att höja utgifterna. Visst är det tråkigt, men det är så verkligheten ser ut.

Den blågröna ledningen tog över 2019 och har sedan dess ägnat mycket tid till att få ordning på styrning, ledning och uppföljning. Där finns det fortfarande mycket kvar att åtgärda, men ekonomin är idag mycket stabilare. 

Det beror bland annat på en skattehöjning, ett förbättrat kostnadsutjämningssystem och på en lyhördhet på nationell nivå från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i spåren av pandemin. Men det beror också på en bättre ordning på ekonomin. 

Till slut vill jag försäkra dig om att sjukhuset inte kommer att privatiseras. Inte heller finns det några bonusar till politiker. Däremot fick alla anställda en gåva vid årsskiftet som tack för det fantastiska arbete de gjort under den här pandemin. 

Eva Hellstrand (C)

regionstyrelsens ordförande

Powered by Labrador CMS