Elintensivt EU projekt för drygt 23 miljoner utan resultat efter halvtid

ÖSTERSUND/KROKOM (JT) Just nu pågår ett EU-projekt kallat Power Region. För 23 miljoner kronor ska det attraheras elintensiv verksamhet till länet. Men efter halvtid har det inte genererat något alls.

Publicerad

I september 2019 startade ännu ett stort EU-projekt i länet, som fortfarande efter drygt ett och ett halvt år är okänt för de flesta och det har inte gett något märkbart resultat för regionen. Totalt ska nästan 23 miljoner spenderas till projektslut som är siste december 2022. I ansökan står det att de uppskattar ”sannolikheten för flera etableringar som synnerligen god.”

Projektledare är Viktoria Winberg sedan ett år. Hon arbetar heltid tillsammans med affärsutvecklaren Pär Hägglund och en deltids controller. Viktoria Winberg kommer närmast från tidningsvärlden där hon arbetat med olika projekt och hon är journalistutbildad.

– När vi vet att vi har en etablering på gång då ska olika aktiviteter genomföras, vi har ganska mycket möjligheter att ge stöd till företag och studieresor, säger Viktoria Winberg.

På frågan vad pengarna går till svarar hon så här:

– Personalkostnader är en stor del, ganska mycket pengar går till marknadsföring och att utveckla våra sajter. För att utveckla våra sajter och vårt erbjudande måste vi jobba internt men även externt mot de olika branscherna.

Förutom Regionen, Krokoms och Östersunds kommuner är Jämtkraft samverkanspartner men av ansökan till Tillväxtverket framgår också att det handlar om vindkraft. Projektet har tagit hjälp av Vindkraftscentrum.

– Vi har kontakt med Vindkraftscentrum när det gäller en digital entreprenörsplattform, men det har ingenting med vindkraft att göra, säger Viktoria Winberg. Men när Jämtlands Tidning tittar på ansökan handlar det om just Vindkraft som en del, något som omnämns två gånger i ansökan och på projektets hemsida under fliken ”i fokus” finns ett helt block om vindkraft.

Nu efter halvtid är frågan vad den hittills spenderande budgeten resulterat i?

Just nu jobbar vi aktivt med fyra olika skarpa förfrågningar gällande etableringar till vår region. Vi har genomfört två digitala besök av företag som är intresserade att etablera sig här, antal digitala möten med olika intressenter och konsulter gällande etableringar har jag svårt att uppskatta, men minst 30. Målet i ansökan är 12 besök till regionen – vilket har hittills varit svårt att uppfylla på grund av pandemin.

– Det här är en jättekomplex process, säger Viktoria Winberg vilket hon betonar flera gånger under intervjun.

Enligt ansökan ska projektet ha ett affärsinriktat fokus som ökar omsättningen, förbättrar lönsamhet och ger nya arbetstillfällen till näringslivet. Inget av detta kan projektledaren Viktoria Winberg påvisa ännu.

Mycket handlar om nätverkande.

– Det är studieresor, workshops och konferenser, vilket också står i ansökan. Men detta har varit svårt under pandemin, säger Viktoria Winberg.

Krokoms kommun som går in med 600 000 kronor i projektet tycker det fungerar utmärkt och att det bidrar stort till kommunen.

– För kommunen är det viktigt att skapa förutsättningar för företagsetableringar eftersom vi behöver arbetstillfällen om kommunen ska ha möjlighet att växa. Vi har ett diversifierat näringsliv idag och arbetar brett med att få fler växande företag inom många olika branscher och detta är en av många satsningar som vi arbetar med, säger Jonas Törngren, kommunchef, utan att kunna precisera hur många nya arbetstillfällen det här projektet gett kommunen.

– För vår del handlar det om att vi får kunskap, nätverk och verktyg för att arbeta med den här typen av etableringar. Vi arbetar även i projektet med att kartlägga vilka möjligheter som finns till etableringar av elintensiva industrier hos oss, säger Jonas Törngren men fortfarande han kan inte påvisa något som helst konkret resultat av kommunens investering i det här projektet.

Powered by Labrador CMS