Ett torg där höghus placeras är inte längre ett torg!

Skapa istället en oas i hjärtat av Östersund för stadsbor och besökare. Plantera träd, ja varför inte blommande fruktträd om klimatet tillåter!

Publicerad

I Kungsträdgården i Stockholm är körsbärsträden en av de största attraktionerna. Anlägg oregelbundna planteringar med perenner på samma sätt som Enköpings stadsträdgårdsmästare gjort och fått så mycket beröm för. Placera ut bänkar. Bygg paviljonger för servering och ordna aktivitetsområden för barn.

Utforma ett utomhusgalleri med inspiration från Badhusparken, där skulpturer, foto eller måleri ställs ut tillfälligt eller permanent! Bygg en estrad för musik, teater eller andra aktiviteter. Den befintliga stenlagda trappan kan vara en sittplats, när solen värmer. 

Ett torg med höghus som skymmer sikten mot den omgivande staden är inte längre ett torg. Gustav III:s torg (busstorget) är en historisk plats med omgivande intressanta byggnader som Rådhuset, Stadsbiblioteket, Gamla teatern och det tidigare Artilleriregementets lokaler. Skym inte dessa hus utan lyft fram dem genom parkens utformning.

Ett torg i Stockholm – Vasaparken -  har fått Sienapriset för bästa projekt inom  landskapsarkitektur, efter en upprustning. Där har man anlagt en konstgräsplan för sjumannafotboll. Vintertid är planen en konstisbana. Parken ska vara till för alla åldrar och intressen. Ett andningshål för många!

Ett annat parkliknande torg i Stockholm skapas just nu på Östermalmstorg, där den provisoriska Östermalmshallen  rivs. Efter önskemål från de boende har en landskapsarkitekt fått utforma det nya torget, till glädje för alla besökare. I den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala vill man med med små gröna parker skapa ett levande gaturum med möjligheter till motion och lek utomhus. 

Hur löser man problemet med busstrafiken? Låt små skyttelbussar gå nonstop och gratis, såväl dagtid som kvällar mellan järnvägsstationen och sjukhuset/Jamtli. Sådana skyttelbussar eller spårbundna fordon har jag själv haft glädje av både i Frankrike och Italien.

På järnvägsstationen kan den som vill tillbringa sin väntan på bussen med att dricka kaffe eller köpa ett magasin. Där kan bussarna gå  ut till olika stadsdelar eller orter i länet. En resvärd skapar trygghet på stationen. I Frankrike kan det stå pianon inne i vänthallen. Släpp loss fantasin! 

I Östersund ser vi tomma butiksytor. I pandemins spår tror många bedömare att också behovet av kontorsplatser kommer att minska. Bygg om dessa tomma lokaler till bostäder inne i stan för att skapa en livligare stad när butikerna är stängda. Ta del av hur stadsutvecklingen sker i andra städer, i såväl Sverige som utomlands.

Förstör inte denna unika chans! Skapa ett grönt torg med hjälp av landskapsarkitekter. Ge Östersund en attraktiv, livfull och hållbar stadskärna, som sätter klimatmålen främst och inte bygger på kommersiella intressen.

Görel Åsbo-Stephansson, f.d. ordf. i Jämtlands läns konstförening

Powered by Labrador CMS