Ett av våra Vallöften

Vi i Jämtlands Väl Bräcke har ett mål på 7000 invånare till år 2030, för att nå det målet behövs det arbetstillfällen.

Vårt förslag för att nå de målen är:

Anställa fler inom vård och omsorg, det bidrar samtidigt till färre sjukskrivningar. Och på så vis ger det en viss besparing av sjuklöner mm. 

Hjälpa kommunens företag att kunna ta hem offentlig upphandling med hänvisning till det sociala ansvarstagandet. 

Vi kommer också att göra mindre upphandlingar, genom att dela upp dem. Vi och ni vet, att om vi får fart på Bräcke kommuns företagare så skapas fler jobb. Skapas fler jobb, så ökar även möjligheten för att öka inflyttningen och på så vis skatteintäkterna. 

Vi kommer också att se över administration och övriga tjänster inom koncernen, ett av kraven där är att chefstjänstemän skall vara skrivna i Bräcke kommun. 

Det här ovan kan översättas till att Härproduktion gynnar Härekonomin! 

Jämtlands Väl Bräcke 

Christer Olsson 

Sören Backman 

Powered by Labrador CMS