Erbjud utbildning utanför utanförskapsområdena

Kan någon svara på frågan hur de som bor i utanförskapsområden ska kunna lära sig svenska, när ingen där pratar svenska dagligdags.

I senaste partiledardebatten sa Märta Stenvik, Miljöpartiet, att bästa vägen att komma till rätta med problemen i utanförskapsområden är att ge invånarna där en bättre möjlighet att lära sig svenska. Kan någon svara på frågan hur de som bor i utanförskapsområden ska kunna lära sig svenska, när ingen där pratar svenska dagligdags.

En förutsättning för att lära sig svenska är att omgivningen där man bor pratar svenska hela tiden, förutom i hemmet.        

Ett annat förslag är att personer som bor i utanförskapsområden och inte kan svenska och där bostadsmiljön kraftigt försvårar inlärning av svenska språket och samhällskunskap. De kan då erbjudas utbildning på andra orter i Sverige som har bättre förutsättning att utbilda dem i svenska och samhällskunskap, de kan då pendla eller bosätta sig på den orten under studietiden.

När de har fått bra kunskaper i dessa ämnen kan de flytta tillbaka till hemorten och få arbete där. 

Då får de samma möjligheter som alla andra invånare i Sverige som de går ut grundskolan och studerar vidare i livet. Finns inte den utbildning de söker på platsen de bor, då söker man på någon annan ort i Sverige som har den utbildningen och flyttar dit med eller utan familj. När utbildningen är klar kan man återvända till sin hemort

Kjell Berg

Powered by Labrador CMS