Åska och strömavbrott – det här kan du tänka på

RAGUNDA (JT) Ragunda drabbades på söndagen för ett större strömavbrott. Orsaken var åska i området. Närmare hundra strömavbrott till följd av åska har hittills i sommar registrerats i E.ON nät i södra Norrland. Ett ganska normalt antal, men än är åskperioden inte över. Det här görs för att minska riskerna och det här bör du själv tänka på i åsktider.

Sedan vinterns historiska snöoväder har elnätskunderna i E.ONs nordliga nät i östra Jämtland och i Västernorrland, varit förskonade från större och längre strömavbrott. Men det är inte bara snö och hårda vindar som riskerar att slå ut elen för kunderna. Åskan som är mest frekvent under sommarmånaderna är en av de vanligaste orsakerna till strömavbrott. I Ragunda kommun drabbades på söndagseftermiddagen 394 hushåll av en timmes strömavbrott till följd av åsknedslag.

Hittills i år har vi registrerat närmare 100 strömavbrott till följd av åskurladdningar i vårt nordliga nät vilket visar på en ganska normal sommar. Men den ökade risken består ända in i hösten. I genomsnitt så kan 5-15 procent av våra avbrott i landet under ett år kopplas till åska, men det är stor variation mellan åren, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Av de nedslag som gör det är direktträffarna på elanläggning väldigt ovanliga och utgör endast en procent. Hela 99 procent av avbrotten till följd av åska orsakas istället av ett nedslag bredvid en ledning eller station. Arbetet med att vädersäkra elnätet inbegriper även åtgärder mot åskpåverkan. En nedgrävd ledning minskar risken jämfört med en luftledning men även kabelförlagda ledningar kan påverkas av åsknedslag.

Många gånger orsakar åsknedslaget ett kortare strömavbrott och elnätet återinkopplas automatiskt. Men det händer också att anläggningar går sönder och felavhjälpningen blir utdragen. Åsknedslag kan också leda till sprickor i isolatorerna i luftledningarna. I sprickorna kan fukt ta sig in och orsaka strömavbrott flera dagar efter åsknedslaget. Enligt SMHI innehåller en normal blixt 30 miljoner volt eller 20 000 ampere. Hastigheten i en blixt är 30 000 km/s och temperaturen vid ett nedslag motsvarar upp till 50 000°, vilket är fem gånger högre än på solens yta.

Man ska ha stor respekt för åskoväder och helst hålla sig inomhus. Aldrig gå nära en nedfallen ledning, stolpe eller nedfallet träd i samband med åska utan rapportera in det till oss på E.ON, avslutar Lena Berglund.

Tänk på detta när det åskar

Inomhus:

Det är i allmänhet säkert inuti byggnader, ju större desto bättre.

Undvik att röra eller stå nära lampor eller andra elektriska produkter, kranar och duschar eller eldstäder.

Stäng alla fönster och dörrar

Undvik att gå ut på till exempel balkonger eller verandor.

Utomhus:

Sök skydd i en bil eller närliggande byggnad. Plåt leder strömmen ner i marken.

Undvik höjder, vatten och enstaka träd

Undvik även att bada, fiska eller befinna dig på våta platser när det åskar. Metalliska föremål som till exempel golfklubbor, metspön och paraplyn leder ström.

Källa: Elsäkerhetsverket

Vädersäkring av elektroniska ledningar.
Vädersäkring av elektroniska ledningar.
Powered by Labrador CMS