Eneroths besök i Krokom – ska man skratta eller gråta?!

Länets olika aktörer har under det senaste året jobbat hårt tillsammans för att enas kring vad som är viktigast utifrån infrastruktursynpunkt.

Tillsammans har vi landat i att åtgärder på Norra Stambanan behöver göras för att nå restidsmålet 4 timmar Stockholm – Östersund, våra Europavägar E14 och E45 som går tvärs igenom länet är viktiga där hastighetssänkningarna särskilt behöver hanteras. Inlandsbanan har vi också lyft som strategiskt viktig med en färdig utbyggnadsplan och intressant finansieringsmodell. Men vi har inte bara enats om vad som behöver göras, vi har även enats om vilka påverkansinsatser som behöver göras och hur det ska kommuniceras.

Under hela våren har vi kämpat för att få ett besök av infrastrukturminister Eneroth för att visa på länets utmaningar och behov. I onsdags besökte ministern Krokoms kommun, inbjuden av länets socialdemokrater, och Region Jämtland Härjedalen fick inte vara med.

Så kan det vara men jag blir helt förtvivlad när jag läser om ministerns uttalande. För det första inviger han tre laddstolpar! Jag vill påstå att vi har betydligt större frågor att dryfta och diskutera med ministern. För det andra verkar ministern inte ha förstått att länet har cirka 600 mil statlig väg, varav en tredjedel är grusvägar och 60 mil är europavägar. Endast tre mil av länets europavägar är mittseparerade.

När frågan om hastighetssänkningar på europavägarna lyfts är ministerns svar att regeringen har avsatt en extra pott för medfinansiering till mittseparering och att kommuner och regioner kan medfinansiera. Med vilka pengar då? Vi har cirka 10 miljoner kronor per år i länsanslag de kommande fyra åren. 10 miljoner som ska gå till att förbättra våra 500 mil länsvägar.

Om vi ska använda dessa till att bygga mitträcken på europavägarna så skulle det räcka till ungefär en kilometer per år! Jag undrar om ministern verkligen förstår eller om han inte kan ta in hur situationen ser ut i Norrlands inland. Men mest bekymrad blir jag över länets socialdemokrater som uppenbarligen inte har nått fram till sin egen minister och regering!

Elise Ryder Wikén (M)
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden

Powered by Labrador CMS