En promenad om dagen håller covid i schack

Publicerad

En pulshöjande promenad om dagen. Mer än så behövs inte för att öka chansen att klara sig från att bli svårt sjuk av covid-19.

I dessa tider då Coronaviruset slår till med stor kraft och julen står för dörren är det viktigt att vi tar hand om oss själva. Fysisk aktivitet är bra för dig som person men också för samhället.

Samhällsnyttan av fysisk aktivitet handlar ur hälsosynpunkt mycket om att röra på sig, rörelse på minst en måttligt ansträngande nivå kan göra underverk. Fysisk aktivitet kan leda till många positiva effekter, exempelvis psykosocial utveckling för både unga och äldre, mindre alkoholkonsumtion, kunskaper om kost, träning och hälsa. Mängden av fysisk aktivitet står i proportion till effekten på hälsa och störst hälsoeffekt får personer som förflyttar sig från en stillasittande livsstil till att åtminstone röra sig på en måttlig nivå. Större mängd av fysisk aktivitet, som normalt är fallet vid regelbundet idrottande, ger ytterligare hälsovinster. "Varje steg räknas", som WHO uttryckte saken för någon vecka sedan i samband med lansering av de nya riktlinjerna vi har att förhålla oss till.

Det finns också många och starka vetenskapliga belägg för att fysisk aktivitet är förenat med god fysisk och psykisk hälsa. Det innebär att regelbunden fysisk aktivitet blir en allt viktigare faktor för att förebygga ohälsa och för att öka antalet friska år på ålderns höst.

Exempelvis visar en större brittisk undersökning med över 300 000 medelålders kvinnor och män att livsstilsfaktorer, däribland fysisk aktivitet, påverkar till stor del risken att hamna på sjukhus på grund av covid-19. Det finns både direkta och indirekta orsaker till detta, säger Elin Ekblom Bak, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. ”Lite ger mer”. Till de mer direkta orsakerna, säger hon, räknas det faktum att fysisk aktivitet förbättrar vårt immunförsvar, vilket i sin tur avgör hur kroppen hanterar infektioner.

Forskningen visar också att om idrottsrörelsen når ytterligare 100 ungdomar kan stora hälsovinster och besparingar förväntas: - 5 ungdomar kommer inte drabbas av depression, - 25 ungdomar kommer inte ha symtom som magont, huvudvärk mm, - Skolresultatet kommer att förbättras för minst 5 elever tack vare mindre sjukdom/symtom.

Att stänga idrottsanläggningar för barn och unga är ingen bra väg att gå. Resultatet blir att man istället träffas ute på samhället eller hos varandra där risken för smittspridning är många gånger större. Folkhälsomyndighetens uppmaning att barn och ungdomar födda 05 och senare skall idrotta måste tas till vara. Dessutom föreslår Folkhälsomyndigheten i dagarna att även ungdomar födda före 2005 skall få träna ihop med sina idrottsföreningar.

Några av idrottens viktigaste syften är att uppmuntra till fysisk aktivitet, förbättra motoriska färdigheter för hälsa och prestation samt stimulera en hälsosam psykosocial utveckling. Man kan sammanfatta ovanstående med att idrotten kan vara och vill vara en resurs i samhället för god fysisk och mental hälsa.

Till sist en uppmaning till alla föräldrar så här inför jul. Stötta era barn o ungdomar så att de får möjlighet att röra på sig och idka sin idrott.

Styrelsen RF-SISU Jämtland Härjedalen

Powered by Labrador CMS