En fråga till våra riksdagsledamöter

En fråga till våra folkvalda ledamöter i riksdag och regering. Hur kan det system som vi har i Sverige med att en naturtillgång som vattenkraft "exporteras" till södra Sverige och övriga Europa utan att en del av dessa enormt stora intäkter stannar kvar i den kommun som dom kommer i från, vara rimlig?

Publicerad

Vi har under dom senaste 60-70 åren haft olika färger och färgkonstellationer på de styrande i Sverige men ingen har bevisligen lyckas med att komma till rätta med denna orättvisa. Är det kunnandet som saknas, eller är det viljan? 

Det som finns kvar till oss som bor i dessa kommuner är älvar som delvis är förstörda när det exempelvis gäller fiske och naturupplevelser i form av forsar och vattenfall. För dessa kommuner vore det bättre med outbyggda älvar som i stället kunde ge oss inkomster från en snabbt växande naturturism. Så min uppmaning till Er är att GÖRA OM DETTA ORÄTTVISA SYSTEM.

Lär av hur man i Norge har löst denna fråga, sedan många år tillbaka. Har hört någon säga citat "Ja, men ni får ju bygdemedel" slut citat. Här kan man snacka om småpengar/allmosor. Eller smulor från "den rike mannens bord". Dessa bygdemedel är väl mest till för att döva politikernas samveten, om dom nu har något sådant när det gäller denna viktiga fråga. En fråga som i slutändan kan handla om glesbygdens överlevnad.

Vill gärna ha ett svar från respektive politiska parti hur ni tänker agera för att dessa rättmätiga mångmiljonbelopp skall stanna kvar i norrländska kommuner, och de andra vattenkraft kommunerna i Sverige. 

Martin Stugholm.

Powered by Labrador CMS