Flygbild över Långforsens vattenkraftstation. Foto Jämtkraft
Flygbild över Långforsens vattenkraftstation. Foto Jämtkraft

Slutet nära för Långforsens kraftverk

LÅNGAN (JT) I Nedre Långan nära Landön ligger ett av Sveriges äldsta vattenkraftverk, det över 100 år gamla Långforsens kraftverk. Det är också ett kraftverk som det varit mycket stridigheter om under flera årtionden. Nu har Jämtkraft lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att avveckla vattenkraftstationen.

Publicerad

De vill avlägsna överfallsdammen och använda delar av det borttagna materialet som fyllnadsmaterial i intagskanalen. Det hela beräknas kosta runt åtta miljoner kronor och beräknas starta i augusti nästa år, om Mark- och Miljödomstolen godkänner ansökan. Det har varit ett stort engagemang emot utbyggnad. Föreningen Låt Långan leva bildades för flera decennier sedan och år 2017 bildades Föreningen Långforsen.

Göte Thorén i Låt Långan leva är glad idag:

Vi har tidigare stridit för att forsen skulle bli fri och nu är det dags att avsluta föreningen. Pengarna vi har innestående ska enligt stadgarna att gå till Nedre Långans fiskevårdsområde, men beslutet är ännu inte fattat. Nu får vi bara hoppas att allt går i lås med tillstånd och rivning!

Föreningen Långforsens ordförande Kristina Ernehed säger:

Föreningen bildades för att vi var intresserade att ta över stationen och utveckla området. Det som hänt nu är ett väntat steg av Jämtkraft. Vi inväntar och avvaktar processen innan vi tar nästa steg inom föreningen.

Två damer vid Långforsen en gång i tiden. Foto Jämtkraft
Två damer vid Långforsen en gång i tiden. Foto Jämtkraft

Även föreningar som exempelvis Sportfiskarna, Älvräddarna och Naturskyddsföreningen har tidigare engagerat sig. För från 1970-talet och framåtgick en stundtals intensiv strid. Frågan om Långforsens kraftverk och eventuella utbyggnader har i olika turer varit uppe bland annat hos regeringen, i regeringsrätten, i Kammarkollegiet, Mark- och miljööverdomstolen… .

Området är klassat som värdefullt av riksintresse, utpekat som ett Natura 2000-område. Vid den senaste domen, 2017 i Högsta Domstolen, vann Jämtkraft. Då beslutades att inte ompröva Jämtkrafts tillstånd att producera vattenkraft i forsen och Jämtkrafts styrelse rekommenderar ägarna året efter att gå vidare med planerna på renovering av kraftverket.

Det ägs av Östersund, Åre och Krokoms kommuner. Samma år utreddes också en möjlig försäljning. Men förra året fattades styrelsen för Jämtkraft beslutet om avveckling, detta trots att de alltså tidigare fått Högsta domstolens klartecken att renovera.

Susann Handler är projektledare på Jämtkraft. Hon säger:

I början av 2020 beslutade Jämtkrafts styrelse att i stället för att gå vidare med tillstånd för renoveringen, att avveckla vattenkraftstationen. Som styrelseordföranden sa:Jämtkraft har försökt föra dialog och sökt lösningar med alla inblandade parter men läget är låst. Vi i styrelsen ser inte att vi kan komma fram till en konstruktiv lösning. Därför har vi fattat det här beslutet”.

Det är som sagt olika viljor och åsikter när det gäller kraftverket, men nu är det här beslutet fattat. Jämtkraft är väldigt mån om att resultatet ska bli så bra som det är möjligt. Långforsen vattenkraftstation byggdes år 1917.

Historisk bild över vattenkraftverket som byggdes 1917. Foto Jämtkraft
Historisk bild över vattenkraftverket som byggdes 1917. Foto Jämtkraft

Powered by Labrador CMS