– Tillskottet på 360 miljoner ger oss förutsättningar att bilda områdesskydd på en liknande nivå som 2020 och även öka omfattningen av naturvårdande skötsel jämfört med fjolåret, säger Johan Åberg, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen.
– Tillskottet på 360 miljoner ger oss förutsättningar att bilda områdesskydd på en liknande nivå som 2020 och även öka omfattningen av naturvårdande skötsel jämfört med fjolåret, säger Johan Åberg, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen.

360 miljoner till fjällnära skog

LÄNET (JT) Regeringen förstärker Skogsstyrelsens anslag för 2021 med 360 miljoner kronor för ersättningar i fjällnära skog. Detta bidrar till att Skogsstyrelsen nu åter kan bilda områdesskydd och sköta skyddade områden, något som hittills under 2021 legat på is då pengarna inte räckt till.

Publicerad

– Det handlar om en anpassning av Skogsstyrelsens budget utifrån de rådande förutsättningarna. Vi ser ett kraftigt ökat inflöde av ansökningar om avverkning i fjällnära skog och staten är enligt lag skyldig att betala ersättning då ansökan om avverkning nekas på grund av höga naturvärden, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

I den ursprungliga budgeten som regeringen föreslog i september 2020, fick Skogsstyrelsen 193 miljoner kronor att använda till intrångsersättning i fjällnära områden samt till områdesskydd och naturvårdande skötsel.

– Tillskottet på 360 miljoner ger oss förutsättningar att bilda områdesskydd på en liknande nivå som 2020 och även öka omfattningen av naturvårdande skötsel jämfört med fjolåret, säger Johan Åberg, områdesskyddsspecialist på Skogsstyrelsen.

Powered by Labrador CMS