Nu drabbas E14

Från och med december i år kan Trafikverkets planer på att sänka hastigheten till 80 km/tim efter viktiga transportstråk i Jämtland och Västernorrland återigen vara ett faktum.

Ifjol var det E45 som blev drabbad, nu är det E14 som är på tapeten,

Trafikverkets förslag, som nu är ute på remiss, är att sträckorna Sundsvall-Ånge, Bräcke-Gällö och Krokom-Järpen ska hastighetssänkas från 90 och 100 till 80 km/tim.

Det här får konsekvenser för oss som bor och verkar i regionen. Sänkta hastigheter på så långa sträckor innebär försämrad tillgänglighet både för arbetspendling, för varutransporter och för besöksnäringen.

Vi ser hellre att man utvecklar infrastrukturen i stället för att sänka hastigheten. Vi förstår att det är trafiksäkerheten som man vill förbättra, men då tycker vi att det är bättre att man vidtar åtgärder och då är det mittsepareringar för att få mötesfria vägar som vi förordar.

Vi vill att Trafikverket gör en analys av vad en mittseparering skulle innebära både för trafiksäkerheten och vilka samhällsekonomiska effekterna det skulle få.

Innan en sådan analys är gjord tycker vi att Trafikverket ska avvakta med sina planer!

Per Wahlberg (M) ledamot i regionstyrelsen, Region Västernorrland

Alicja Kapica (M) oppositionsråd, Sundsvalls kommun Anders Mjärdsjö (M) oppositionsråd, Ånge kommun

Johan Loock (M) kommunalråd, Bräcke kommun

Pär Jönsson, kommunalråd, Östersunds kommun

Karin Gydemo Grahnlöf (M) ledamot i kommunstyrelsen, Åre kommun

Elise Ryder Wikén (M) regionråd, Region Jämtland/Härjedalen

Powered by Labrador CMS