Du som skattebetalare ska inte betala

På onsdag den 21/4 har vi i Krokom möte med kommunstyrelsen. På mötet 23/3 lyftes ett initiativärende från kommunalrådet Björn Hammarberg om en genomlysning av handläggningen av ärende runt markarrende samt vindkraftsplan.

Publicerad

I sin inledande text har Björn Hammarberg Moderaterna skrivit. ” I tidningsartiklar, sociala medier och insändare cirkulerar rykten och påståenden som hotar bilden av en kommunal verksamhet som agerar opartiskt och sakligt i enlighet med de lagar som reglerar verksamheten” sen fortsätter det med ” En fungerande demokrati kan endast bevaras genom att nogsamt vårda medborgarnas tillit varför de faktiska sakförhållandena behöver redovisas”.

Underförstått så kan vi se att han menar att det som skrivs i media och på sociala medier är lögner och felaktigheter. 

Initiativärendet har Björn Hammarberg M delat in i fem punkter, några rätt lika så vi kommenterar bara ett par.

  • Punkt ett och två så vill han att kommunstyrelsen (skattebetalarna) ska uppdra till kommundirektören att genomlysa markarrendesavtalet som rör Krokoms kommun och affloardal energi (enligt många ett bolag vars Hammarbergs nuvarande eller tidigare svärfar sitter med i) och även en genomlysning av vindkraftsplanens handläggning.
  • Under en annan punkt vill Hammarberg M uppdra åt kommundirektören att tillse att en utredning om eventuella jävsförhållanden till revideringen av vindkraftsplanen slutförs.

Vi från SD hade en insändare där vi var skarpt kritiska till hur M och S agerade på senaste kommunfullmäktige där man begärde återremiss av ärendet som gäller ”revidering av det tematiska tillägget för vindkraft i översiktsplanen”.

I vår insändare så tycker vi det är märkligt att politiker kan sitta och fatta beslut som rör deras nära och käras plånbok. Björn Hammarberg har begärt jäv när punkter behandlats som rör detta ärende men likväl så finns inte många som tror att hans partikollegor skulle gå emot besluten bara för att han begärt jäv. I lagens mening har han agerat korrekt i detta men vi tror inte det stärker folks förtroende för politiker. 

Björn Hammarberg börjar ju ärendet med att påstå att det cirkulerar rykten och påståenden. Vilka rykten är det han menar? Är det att vi tycker det är osmakligt att man kan sitta som politiker och samtidigt vara företagare och där man som politiker kan fatta beslut som gynnar ens egna eller nära anhörigas plånböcker?

För oss är det svaret enkelt. Man kan vara politiker och företagare om man inte fattar beslut som rör ens egna eller anhörigas verksamheter. Eller menar Hammarberg att de granskningar som Jämtlands Tidning gjort om turerna kring avtalet mellan Krokoms kommun och Affloardals energi är ogrundade och felaktiga? 

Om Hammarberg är av den åsikten så bör han själv eller Moderaterna bemöta de felaktigheter och rykten som enligt honom är ogrundade och direkt felaktiga, inte du som skattebetalare. 

Ronny Karlsson, Sune Sjöström SD Krokom

Powered by Labrador CMS