Du betalar alldeles för mycket för ditt dricksvatten och avlopp - ändå ingen garanti för rent dricksvatten

Publicerad

Det är 253 procent dyrare med vatten och avlopp här i Bergs kommun jämfört med i storstan. I Solna kostar VA (vatten och avlopp) 1 644 kr per år för en typlägenhet. Här i Bergs kommun kostar VA 5809 kronor, vilket blir en skillnad på nära 350 kronor kronor per månad. Dessutom rapporterades det nyligen att Bergs kommun har en upprustningstakt på 1000 år. Är detta verkligen rimligt? Vi på branschinitiativet VA-Fakta uppmanar politiker att jämna ut orättvisan och föreslår tre åtgärder. Siffrorna kommer från årets Nils Holgerssonrapport, som kartlägger alla kommuners och hushålls kostnader för vatten och avlopp, el, avfall och uppvärmning. 

Den ekonomiska ojämlikheten drabbar både Bergs kommunoch dig som bor här. Många kommuner hinner inte eller har inte råd inte att rusta upp VA-systemet i den takt som behövs, vilket innebär risk för ännu högre avgifter i framtiden.

Men det handlar inte bara om pengar utan också om livskvalitet. Ett eftersatt VA-nät innebär sämre vattenkvalitet och fortsätter det så här kan du i framtiden stå utan rent dricksvatten. Idag lagas mest läckor och problem när de uppstår, istället för att förhindra att de uppstår. Det görs helt enkelt för lite för att förebygga stora skador på sikt.

Vidgar man perspektivet påverkar dåligt dricksvatten och höga VA-kostnader var människor bosätter sig och var företag vill verka. Dåligt vatten gör kommunen oattraktiv - färre flyttar in och fler flyttar ut. Rent vatten och fungerande avlopp är dessutom vitalt för fungerande skolor och sjukhus.

Det här kan låta alarmistiskt, men det är det inte. VA-nätets kvalitet är en långsiktig, kostsam och svår fråga för kommunens politiker. Men det finns åtgärder vi kan göra idag för att det ska bli bättre i morgon. Vi föreslår tre saker:

  1. Jämna ut skillnaderna. Vi måste utjämna de skillnader som finns mellan stad och landsbygd och skapa lika tillgång till ett fungerande VA-system. Det ökar rättvisa och attraktionskraft.
  2. Ekonomiskt stöd. För att kunna garantera rent dricksvatten i framtiden behöver många kommuner tillgång till bättre långsiktig planering och ekonomiskt stöd. Kommuner kan idag endast planera sin budget i upp till tre år och är ensamt ansvariga för upprustning och förnyelse av VA-nätet. Investeringsbehoven i VA-näten är större och mer långsiktiga än vad som kan planeras på tre års sikt.
  3. En VA-samordnare. Något som ofta förvånar privatpersoner är att det inte finns en samordnande nationell instans eller myndighet för en så viktig fråga som dricksvattenförsörjning. Idag är ansvaret splittrat över flera myndighetet. En myndighet skulle kunna hantera frågan och skapa bra VA-nät, oavsett var man bor.

Hela Sverige ska vara attraktivt att bo i och kostnader för vatten och avlopp behöver vara mer lika. Du ska kunna bo i hela Sverige - därför är det dags att vi tar tag i den här frågan nu.

Joacim Nordh, huvudman VA-Fakta, VD Svenska Rörgrossistföreningen VVS Hampe Mobärg, huvudman VA-Fakta, VD Maskinentreprenörerna Anders Mårtensson, huvudman VA-Fakta, VD VVS-Fabrikanternas Råd

Powered by Labrador CMS