LEDARE

”Du är inte en riktig reporter ” sade politikern till mig

Ja, de orden fick jag höra för inte så många månader sedan: att jag inte var en riktig journalist. Men vad en riktig reporter var, det kunde den folkvalde politikern inte alls svara på.

Publicerad

Det enda hen visste var att jag i alla fall inte var det! Hen gick alltså mig, istället för att svara på de frågor jag hade.

Folks bemötande mot mig i min journalistroll upphör aldrig att förvåna mig. Beroende på tillfälle, min blodsockerhalt och annat kan jag ibland skratta åt bemötande jag får, ibland uppröras av det. Jag kan i alla fall knappast ta kommentarer som den ovan personligt.

Vad som värre är om man ser till den demokratiska processen, är att en del undlåter att svara när jag hör av mig. Det har jag flera exempel på. Några till och med demonstrativt trots upprepade försök per sms, mobilsvar och mejl. Andra svarar, först efter några veckor, kanske hoppas de att saken ska vara utagerad då? Men många återkopplar snabbt och professionellt, det vill jag verkligen betona.

Sedan har jag förstås också varit med om att personer i olika maktpositioner som jag talat med, ljugit mig rakt upp i ansiktet. Och jag blev uppringd en sen kväll av en person i en chefsposition, som tydligt och högljutt förklarade att jag bara skulle skriva om vissa saker när det handlade om hens område. Argumentet var att all annan media gjorde det.

Jag har flera liknande exempel. Men allra värst är nog när jag tvingas polisanmäla för hot mot mig i min journalistroll. Det var inte roligt att exempelvis få hjulmuttrarna på min bil, som är tydligt markerad med JT:s logga, hemma på min gård lossade. Detta upptäcktes bara av en ren slump. Den ena hjulmuttern hade skruvats av för mycket så att den ramlat av och låg och blänkte till i gruset. De andra hjulmuttrarna var inte lika mycket avskruvade … Ärendet blev nedlagt.

Vad vill jag säga med denna jeremiad? Jo, att journalistyrket och pressfriheten är viktigare än någonsin. Det handlar inte bara om den enskilda journalisten, i det här fallet jag, utan också om hela journalistikens samhällsbärande roll i ett fritt och demokratiskt samhälle. Att makthavare – politiker och tjänstemän och företagare behöver respektera journalisternas roll och att det däri ingår uppgifter som att bland annat granska och informera. Att hot och påtryckningar mot enskilda journalister i förlängningen är ett hot mot demokratin.

Så jag fortsätter jobba på, helt enkelt! Att skriva om högt och lågt, stort och smått, tala med och träffa många olika människor är fantastiskt roligt. Jag lär mig lite om mycket. Eller som min prao denna vecka uttryckte det: ”Det är nice att vara journalist”.

LOTTE MJÖBERG
stf. ansvarig utgivare och tf. chefredaktör

Powered by Labrador CMS