Högflourerande ämnen i Undersåkers grundvatten

UNDERSÅKER (JT) PFAS-ämnen har påträffats i Undersåkers grundvatten. Upptäckten gjordes i västra Undersåker i samband med en miljöteknisk markundersökning i början av juli. Provtagningen gjordes på fyra ställen och halten av PFAS-ämnen var då 15 gånger högre än Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.

PFSA står för 4700 högfloruerande ämnen som kan finnas i funktionskläder, skidvallor och kosmetika. Förekomsten av PFSA i Undersåker beror dock troligast på brandskum. Det beskedet ger Åre kommun. Att få i sig vatten med höga halter av PFSA under en längre tid kan ge negativa effekter på hälsan.

Enligt Åre kommun är det kommunala dricksvattnet inte drabbat av PFSA utan går att dricka som vanligt. Men man kommer göra tester vid fastigheter som inte har kommunalt vatten.

Powered by Labrador CMS