Här är området i Undersåker där det finns förhöjda värden av de giftiga fluorämnena PFAS. Bild: Åre kommun
Här är området i Undersåker där det finns förhöjda värden av de giftiga fluorämnena PFAS. Bild: Åre kommun

Giftigt grundvatten i Undersåker

ÅRE (JT) Åre kommun har konstaterat höga halter av det giftiga ämnet PFAS i grundvattnet i ett område med bostäder i Undersåker. Prover på grundvattnet visar på PFAS värden som är 15 gånger högre än godkänt. Nu har prover också tagits på det kommunala dricksvattnet och på vattnet i enskilda brunnar.

Publicerad Senast uppdaterad

De senaste analyserna av dricksvattnet, som gjorts i jul, visar att detta inte är förorenat utan tjänligt och ofarligt att använda.

– De prover som tagits på det kommunala dricksvattnet ser bra ut. Sedan har vi tagit prover på fastigheter som har egna brunnar för dricksvatten och där är det ett prov som överskrider gränsvärdet men det är fortfarande tjänligt, säger Jasna Lindberg, samhällsbyggnadschef i Åre kommun.

Orsaken till de höga halterna av det giftiga ämnet PFAS tror kommunen beror på att det inom området finns en övningsplats för räddningstjänsten. Fram till 2014 användes brandskum i övningar, brandskum innehåller ämnet PFAS.

– Vi tror att föroreningen kommer från den tidigare användningen av brandskum. Men vi vet inte med säkerhet. Orsaken till föroreningen kommer att utredas, säger Jasna Lindberg.

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 4 700 högfluorerade ämnen som är syntetiskt framställda och som har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. PFAS finns i impregneringsmedel, funktionskläder, skidvallor, kosmetika och stekpannor. Men också i brandskum.

– Nu har vi tagit prover och kontrollerat att dricksvattnet är tjänligt och att det inte finns någon risk för människors hälsa. Det här verkar vara en förorening i grundvattnet. Men vi kommer att ta fler prover på ytterligare fritidsbostäder men där förväntar vi oss inte några förhöjda värden, säger Jasna Lindberg.

Att Åre kommun upptäckt föroreningen beror på att kommunen i samband med att planarbete tog prover på grundvattnet. Nu kommer kommunen att ta in en konsult som ska fortsätta utreda och analysera vattnet i området. Därefter tas beslut om vilka saneringsåtgärder som ska genomföras.

– Det här är ett vanligt problem i många av Sveriges kommuner. Vi kommer att följa de rekommendationer för sanering som utredningen visar. När utredningen är klar tar vi ställning till vilka åtgärder som vi måste göra, säger Jasna Lindberg.

Eftersom Åre kommuns miljöavdelning tillhör samma nämnd som Åre kommuns räddningstjänst, nämligen samhällsbyggnadsnämnden, råder det en jävsituation. Därför har miljöavdelningen i Östersund fått uppdraget att bli tillsynsmyndighet för utredningen och åtgärderna.

– Detta arbete kommer att påbörjas inom den närmaste tiden. En konsult kommer att göra en plan för en ny analys av vattnet. När detta är klart tar vi ställning till vilka åtgärder som ska göras, säger Jasna Lindberg.

KARIN BÅNGMAN

Bild1

Jasna Lindberg, samhällsbyggnadschef i Åre säger att de nya provar som tagits på dricksvatten visar att det inte finns någon fara för människors hälsa.
Jasna Lindberg, samhällsbyggnadschef i Åre säger att de nya provar som tagits på dricksvatten visar att det inte finns någon fara för människors hälsa.

Bild2

Powered by Labrador CMS