Bob Persson svarar:

Diös verkar aktivt för att skapa värden för både aktieägare, hyresgäster och de tio tillväxtstäder vi finns representerade i. Det handlar om att, på ett ansvarsfullt sätt, utveckla fastigheter, kvarter, stadsdelar och stadsnära områden så att människor och företag vill befinna sig där. Ett arbete som görs i samarbete med hyresgäster, kommuner och andra aktörer.

Bob Persson håller inte med om kritiken utan anser att Diös värnar både aktieägare och hyresgäster i beslutet att utveckla Busstorget i Östersund.
Bob Persson håller inte med om kritiken utan anser att Diös värnar både aktieägare och hyresgäster i beslutet att utveckla Busstorget i Östersund.

Den hittillsvarande processen med en ny detaljplan för Gustav III Torg är ett arbete som drivs av Östersunds kommun. Syftet med att utveckla kvarteret är att det ska bli tillgängligt med gröna ytor och vara en positiv samlingsplats för arbete, boende och umgänge, där det råder en annan trygghet än vad det är idag. Om eller när detaljplanen vinner laga kraft, kommer Diös fortsatta handläggning mer detaljerat föreslå lösningar som dels följer detaljplanen men även blir så attraktiva som möjligt både för de nya byggnationerna och för Östersunds centrum i övrigt. 

Diös styrelse står bakom utvecklingen av Gustav lll Torg och lägger stor vikt vid att det kommande arbetet speglar och tar hänsyn till synpunkter från olika intressen. Vi har stort förtroende för att Diös ansvarige affärschef och projektchef, med stöd av företagsledningen, kommer att driva en eventuell exploatering på ett ansvarsfullt sätt, som fortsätter att skapa värden för Östersund och Jämtland.

Vid frågor gällande den demokratiska planprocessen hänvisar jag till Östersunds kommun.

Bob Persson

Powered by Labrador CMS