Bäste Bob Persson!

Du är storägare och ordförande i Diös. Hittills har du hållit dig tyst när det gäller Gustaf III Torg i Östersund. En stad som jag utgår från att även du kallar ”Min Stad”. Vi som tänker på att utöka eller nyköpa aktier i Diös är fundersamma över varför din röst inte hörts eller penna synts. Vi som värnar vår stad undrar också.

Det väller likt en tsunami fram av folkligt engagemang. Ett engagemang som jag ser positivt på. Däremot är situationen oroande för nuvarande och tilltänkta aktieägare i Diös. Osäkerhet är något som marknaden avskyr. Aktiekursen har utvecklats positivt i år och era policydokument tilltalar marknaden. Visserligen har du avtal med kommunen Östersund och majoriteten tycks hittills vilja ha den förändring av Gustaf III Torg som ni presenterar i ert förslag. Däremot är den tsunami av folkligt engagemang som jag nämner inte alls positiva till förslaget. Lokaltidningarna formligen svämmar över av synpunkter.

Du har låtit dina tjänstemän försvara Diösstrategierna i Norra Sverige. De har säkert goda

ambitioner men här har de trampat fel.

Du tycks ha misslyckats att förmedla såväl dina förfäders som Diös historiska lyhördhet för opinionen

och det finns risk att det straffar sig. Utan svar på våra frågor till dig blir osäkerheten stor vad gäller Diösaktien och Gustaf III Torg:

  1. Är du beredd att låta Diös genomdriva sina nuvarande planer gällande Gustaf III Torg i Östersund med risk att den folkliga opinionen via ett folkinitiativ får till stånd en folkomröstning?

  2. Är du beredd att låta Diös vara delaktig i den detaljplan som på måndag lär läggas på kommunfullmäktiges bord och drivas igenom i stark kontrast till vad en enig kritikerkår vill?

  3. Markanvisningsavtalet som kommunen skrev med Diös under vänsterledning, skrevs om när kommunen fick en centerledning. Jag utgår från att det nya avtalet var ekonomiskt bättre för Diös. Därför blir osäkerheten stor inför nästa val ifall Diös står fast vid avtalet med risk att en ny majoritet ändrar inställning om detaljplanen överprövas och inte vinner laga kraft. Har då Diös tillräckliga ekonomiska garantier att en sådan situation INTE skulle påverka bolaget negativt?

  4. När lokala politiker i södra Sverige planerade en golfbana på Riddarhusets mark var man även beredd att kliva på marker som var utpekade som riksintresse. När Riddarhusdirektionens ordförande fick besked om detta utgick ett dekret som klargjorde: Riksintressen kliver Riddarhuset inte på. Avbryt!

Är du Bob beredd att vara lika handlingskraftig och säga: Riksintressen kliver inte Diös på. Avbryt!

Sören Monvall Karin Schibbye

Fd VD inom bostadsbranschen Landskapsarkitekt

Powered by Labrador CMS