Det här är motsatsen till demokrati Krokoms kommun

Fördelningspolitik krävs för en levande landsbygd i Krokoms kommun, så även för Hotagsbygden med omnejd.

En ny skola i Rötviken är inte en fantastisk gåva av vår kommun. Den är våra skattepengar som kommunledningen satte av till ny skola redan hösten oktober 2020 ( se ledarsidan i ”Vårt Krokom” nr 3 och nr 4 år 2020) utan dialog med ortsbefolkningen via regelrätt medborgardialog innan. Att köra över sina egna folkvalda i olika partier och ortsbefolkningen är auktoritärt och maktfullkomligt och motsatsen till demokrati.

Ny skola i Rötviken verkar bara vara ett påhitt av kommunen för att slippa prata fördelningspolitik i området öga mot öga med nio utspridda byar.

Ny skola ivras för av kommunens främsta centraliseringsnissar i detta fall Centerpartiet. De verkar tro framtida ekonomiska vinster finns att hämta om all kommunal verksamhet läggs på en ort i Rötviken som förutom förskola/fritids har äldrekooperativet, distriktssköterskemottagningen och brandkåren där sedan tidigare. I Valsjöbyn finns bara skolan i kommunal ägo på kommunal mark.

När äldrekooperativet Hotagsfjärden etablerades i Rötviken fick befolkningen i Norra Hotagen löfte om att få behålla skolan i Valsjöbyn istället. Detta var också en överenskommelse mellan Centern och Socialdemokraterna. Drygt 25 år har gått och Valsjöbyns skola har varit gemensam skola för Hotagsbygden under tiden. Förskola/fritids har varit kvar i Rötviken. Bygden har accepterat läget och föräldrar verkat nöjda med lokaler, undervisningskvalitet och utemiljö på de respektive två platserna Rötviken och Valsjöbyn. Varför slår då ni politiker sönder och samman bygden för att få till en helt ny ordning egentligen? Nu härskar ni genom att splittra när ni mutar er fram med våra 20 miljoner kronor skattepengar på det här odemokratiska sättet; sockrat bara ett av fyra förslag!

Med ny skola i Rötviken får vi två ytterområden Åkersjön/ Bakvattnet och Gunnarvattnet/ Valsjöbyn. De har olika eller gemensamma förutsättningar gällande barn, småbarnsfamiljer, ortsbor, företagare, fritidshusägare, säsongsarbetare, turism, handel, placering i kommunen, historiskt pendlingsmönster, vägar och tillgång till arbetsmarknader.

Gunnarvattnet/ Valsjöbyn ligger längst upp i Krokoms kommun med 12 mil till kommuncentrat Krokom längst söderut.

Barnen i Norra Hotagen är de som alltid har längst till skolan under sin skoltid i Krokoms kommun sammantaget. Under sina högstadieår pendlar de hela 80-90 mil i veckan (16-18 mil per dag)! En dag i veckan åker även barnen från och med årskurs 3 till Föllinge för undervisning i språk, slöjd, simning och idrott med mera

En kommun som vill leva upp till Barnkonventionens artiklar borde ha detta barnperspektiv i åtanke och inte förvärra dessa barns uppväxt med ytterligare 6 års resande ner till en skola i Rötviken. Detta då framför allt en välfungerande skola redan finns i Valsjöbyn! För barnens skull lägg inte ner Valsjöbyns skola!

Utan att protestera har föräldrar från Gunnarvattnet och Valsjöbyn istället blivit kreativa, kört sina barn till förskola i Rötviken för att sen återvända till sina jobb ibland så långt in i Norge som till Snåsa. Det är 16 mil från Valsjöbyn till Snåsa enkel väg. I perioder har barnen fått barnomsorg där. Någon har även jobbat inom förskoleverksamheten i Sörli och tagit med sig barnen dit. Några har även avstått fritids för sina barn och sett ett värde i att barnen får skjuts hem efter skoldagen till sin hemby och till en hemmiljö hos sin dagbarnvårdare kommunal eller privat. Att låta barnen vara långa dagar i institutionsmiljö hur anpassad den än må vara, är inte alltid att föredra. Det är bra att alternativ finns som kommunen stöttar. Vi hade under en 3 års period 6 samebarn här i vårt hem i Valsjöbyn. Efter mina 20 år som lärare här i Krokoms kommun och som sjuksköterska 15 år i Lierne Kommun finns fog att säga: Erfarenheten att vara dagbarnvårdare var bara gott. Det är ett mycket givande jobb.

Många kommuner har separata fritidshem både i kommunal regi och i privat regi så någon skarp lag finns inte att fritids måste vara på skolan. Lärare och personal har idag med digitala möten på olika plattformar nya möjligheter till samarbete kolleger emellan. Barn behöver egentligen inte heller flyttas ihop för att använda personalen mer effektivt. Är personal saknad eller finns i överflöd är det bara en kommunikations brist om personalen inte flyttas dit den behövs norrut eller söder ut i kommunen.

Flest av dagens faktiskt ”mutade” småbarnsföräldrar (mer än 5 av 10 barnfamiljer totalt) tycker ny skola är att föredra framför de övriga tre alternativen som kommunfullmäktige representanter snart ska rösta om. Demokrati betyder inte att majoriteten i sig bestämmer. Beslut ska alltid tas utifrån kunskap och inte utifrån vad alla tycker. Demokrati betyder också att hänsyn ska tas till minoriteter.

Carin Hallquist , Valsjöbyn,

Powered by Labrador CMS