Det behövs en ny inriktning på sjukvårdspolitiken i Region Jämtland Härjedalen

Liberalerna i Jämtland Härjedalen har antagit ett nytt sjukvårdspolitiskt program där vi sett på lösningar på de nuvarande problemen vi har i regionen med stora utmaningar att ge en god och nära vård. För att uppfylla de mål som finns i hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin behövs en rad förändringar.

Vi anser att det behövs en mer utvecklad digital infrastruktur och fungerande vägar för att kunna ge en god vård närmare medborgarna i alla fyra väderstreck och en mer aktiv ledning med bättre kommunikation mellan politiker, tjänstemän och personal.

Men framför allt så behöver regionen åter igen bli en attraktiv arbetsgivare. Har vi fungerande strukturer, utvecklad teknik och nya byggnader, men ingen som vill arbeta hos oss,gör det ingen skillnad.

Politiker kan inte lämna det fritt för tjänstemän att hyvla på valfri ost utan att ta något ansvar för konsekvenser. Politiken måste gå in mer aktivt i ledning av vilka ramar som sätts för att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning från samtliga yrkeskategorier inom regionens hälso- och sjukvård.

Som situationen med bemanning ser ut nu behöver vi investera ekonomiskt i att vända trenden och bli en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver en bättre framförhållning i en långsiktig plan där Regionen blir självförsörjande istället för att vara beroende av inhyrd bemanningspersonal. Både utifrån ekonomiska aspekter, patientsäkerheten och utifrån utvecklingen på arbetsplatsen.

Liberalernas toppkandidater i regionvalet;

Roger Bergebo (L)
Karin Bondeson (L)

E
va- Britt Boij (L)

Gunnar Dovner (L)

Thomas Gutke (L)

Powered by Labrador CMS