LEDARE

Det är en tuff tid och snart är framtiden här

Blir det fokus på framtidsfrågor i valet?

Våra rikspolitiker ägnar mest sin tid åt att grotta ned sig i gårdagens eller dagens problem.

Nu är det gängkriminalitet för hela slanten.

Detta hade kunnat undvikas om gårdagens politiker varav en del i och för sig också är dagens politiker hade satsat mer på de utsatta områdena för 15-20 år sedan.

En riktig satsning på skola och omsorg kompletterat med insatser för att få människor i arbete hade med största sannolikhet hindrat framväxten av de brottssyndikat som nu verkar styra olika områden i vårt land.

Nu är detta trots allt ganska begränsade problem både geografiskt och i samhället totalt.

Därför är det extra märkligt att kampen mot gängen ska ske genom att alla medborgares rättigheter inskränks.

För med de lagar som regeringen påhejad av oppositionen vill genomdriva drabbar oss alla!

Att utan brottsmisstanke kunna avlyssna människor och göra husundersökningar är inte hemmahörande i en rättsstat eller ett demokratiskt samhälle!

Nej, ministrar Damberg och Johansson, Orwells 1984 är inte en handbok som ska användas som mall!

Med de nya lagförslagen placerar sig Sverige snett bakom Ryssland i kön av länder som med gummilagar underminerar rättssystemet som i förlängningen kan användas för att urholka demokratin.

Att det inte pågår en större debatt både bland jurister och inte minst journalister i vårt land kring dessa lagförslag är obegripligt?

Vi har stora problem inom vården just nu, de lär inte bli bättre i framtiden.

Vi har skenande energipriser, skenande matpriser, vägar och järnvägar är exempel på illa underhållen infrastruktur.

Vi håller på med en total omstrukturering av samhället till att bli fossilfritt.

Om några år beräknas elförbrukningen vara mer än fördubblad.

Samtidigt vill många stoppa både utbyggnad av vindkraft och kärnkraft!

Ska vi ha fortsatt kärnkraft måste vi köpa uran från länder som Uzbekistan.

För de flesta vill ju inte ha en urangruva i sin närhet!

Och till de stora batterifabrikerna som byggs ska vi fortsätta importera mineral som bryts av barnarbetare i Kongo, för ingen vill ha en vanadingruva i sin närhet!

Under tiden stoppas och försenas utbyggnaden av stamnätet, för att ingen vill ju ha en massa kraftledningsstolpar och ledningar i sin närhet!

Alla vill ha billig energi men få vill ha produktionsanläggningar och nätsystem i sitt närområde! Men framtiden väntar inte utan står och väntar bakom hörnet.

Så här i början av valåret vore det klädsamt om våra politiska partier satte ned foten och berättade hur de tänkt sig lösa de här frågorna!

För politik är att bygga det framtida samhället, samhället våra barn och barnbarn ska leva i om 15-30 år.

Inte att vara mest läst på twitter just nu!

Powered by Labrador CMS