Demokratiskt haveri i Region Jämtland Härjedalen

De blågröna försöker sälja ut fem hälsocentraler i Östersunds kommun till privata utförare och det görs under täcket med minsta möjliga insyn. 

Publicerad

Stora strukturella och/eller ekonomiska förändringar är beslut som ska tas av fullmäktige, en folkvald församling, enligt kommunallagen. Det är viktigt då stora beslut ska vara transparanta och där folket ska kunna ställa politiker till svars för vad som händer i verksamheten om så behövs. Det är inte längre möjligt.  

De blågröna styrande partierna i regionen har makten i styrelser och nämnder men inte i fullmäktige. De blågröna har därför flyttat beslut från fullmäktige till styrelsen där insynen för allmänheten är synnerligen begränsad. I de blågrönas regionplan i regionstyrelsen ligger beslutet om att aktivt leta efter privata utförare av fem hälsocentraler i Östersunds kommun.  

Beslut fattas som får stora konsekvenser för långt tid framöver. Om nu primärvården i Östersund privatiseras så kommer det att påverka hela länets primärvård. Utan den primärvård som kan generera överskott i centrala Östersund så kommer det bli svårt ekonomiskt att bedriva vård i våra glesare delar. 

Demokratin är satt ur spel när oppositionspartierna får handlingarna inför möten med så kort varsel att det inte ens är möjligt att hinna diskutera internt och sedan ifrågasätta förslagen innan beslut. Så var fallet på regionstyrelsens senaste möte. Vänsterpartiet valde att inte delta i beslutet i protest mot det odemokratiska att undanhålla information in i det längsta. Beslutet stannar i styrelsen helt enligt blågröna partiers plan utan att gå vidare till fullmäktige. 

Det är också ett stort problem när politiker inte längre tar ansvar och kan ställas till svars. Personalpolitiken är ett bra exempel. Där har regiondirektörens delegation utökats och det som tidigare var politiska beslut tas istället på tjänstemannanivå. När sedan personalen kräver svar så hänvisar de blågröna politikerna till tjänstemännen och tvår sina händer. Väldigt bekvämt men väldigt fegt kan jag tycka! 

Vänsterpartiet har inte nog många fötter att sätta ner när bedrövligheterna överstiger varandra! 

Elin Hoffner Vänsterpartiet Gruppledare Region Jämtland Härjedalen

Powered by Labrador CMS