Demokrati? Vad är det?

En politiker av rang har, i sociala medier, uttalat att vi har en fantastiskt bra sjukvård i vår region.

Om en politiker uttalar en uppfattning om vården och inte ens är så påläst då menar jag att man bara måste göra ett yxhugg i nuvarande regionorganisation och konstatera att våra politiker inte ens förstått sin uppgift.

Hur kan man hävda att vi har en fantastisk vård när huvuddelen av patienterna står i kö under flera år. Patienter i kö får ju ingen vård, de står ju i kö. Det är en så oerhört dålig insikt om hur patienterna har det att vi medborgare måste ta krafttag i förändringsarbetet. Patienter i kön lider och plågas av utebliven vård. Man behöver inte vara särskilt kunnig i sjukvård för att förstå att när det fungerar så här dåligt då skapas en enorm marknad för privata initiativ.

Det är ju katastrof om liberala
ide'er tillämpas i det offentliga rummet. Därför krävs ett yxhugg i sjukvårdsorganisationen.

Vi kan aldrig acceptera att sjukvården aldrig kommer på fötter. Regionpolitikerna har visat att man inte kan lösa krisen. Ett tag lånade man pengar till driften. Staten gick in och pumpade in pengar så att verksamheten kunde överleva. Det tror regionen att man
själv löste och gick ut med information om att man nu kommit till r
ätta med problemen. I själva verket blev det värre.

Nu lägger sig regionpolitikerna återigen sig i arbetstidsplaneringen, en uppgift som alltid hanterats av förvaltningsorganisation och facket. Vi medborgare accepterar inte längre tingens ordning, det måste ske en radikal förändring av sjukvården, dels för att den ska vara likvärdig i hela
landet och dels för att vi medborgare ska få valuta för våra skattepengar. Våra regionpolitiker verkar försvara sin politiska existens i en regiontillhörighet. Därför måste vi medborgare kräva att sjukvården bryts ur regionerna och en gemensam ledning tillskapas för att sjukvården ska fungera på liknande sätt i hela landet.

Regiontanken som överlevt sig själv kan ju få vara kvar för regionens övriga uppgifter, kultur och länstrafik m.m. men absolut inte sjukvård Länge leve demokratin.

Per-Martin Edström

Medborgare men just nu inte i kön

Powered by Labrador CMS