LEDARE

Demokrati är ingen självklarhet

Inte ens i vårt län.

Nyheten att Bosse Svensson (c) avgår som kommunalråd i Östersund kom överraskande!

Han har en lång karriär bakom sig som journalist, bland annat som chefredaktör på Östersunds-Posten.

Sedan 2018 har han varit kommunalråd i Östersund och kliver nu av med hänvisning till ålder (61) och lite hälsoproblem.

Han förklarade i pressmeddelandet att han inte kommer att ta ut någon politikerpension.

JT har jagat honom för en intervju men han verkar föredra att träda fram i andra medier för att berätta om bakgrunden till sitt beslut och vad han ska göra vidare.

Det är kanske en händelse som ser ut som en tanke att han väljer att meddela sin avgång mitt i demokrativeckan.

Demokrati är en sak vi måste värna om och kämpa för.

Den kan sättas ur spel även lokalt.

Bosse Svensson ersatte vid valet AnnSofie Andersson (s).

En av anledningarna var säkert alla turer kring Östersundshem och Kindberg.

Där kan vi i efterhand konstatera att demokratin sattes ur spel genom informella kontakter som inte var offentliga och som ledde till dåliga beslut som berörde både Östersundshems hyresgäster och kommunens skattebetalare.

Transparensen var obefintlig!

Det här fick väljarna att reagera och vid valet 2018 röstades socialdemokraterna bort.

Vi lever mitt i sviterna av detta fortfarande, när ni läser detta är domen i Hovrätten mot Daniel Kindberg bara en dag bort.

I mitten av januari är det dags för nästa rättegång i tingsrätten, då och där är Daniel Kindberg åtalad för mutbrott.

Han är misstänkt för att ha tagit mutor under sin tid som vd för kommunala bolaget Östersundshem. Det gäller konsultavtal han haft med ett privat företag som bolaget haft stora affärer med.

Transparens och att vi kan följa beslutsgången är viktiga frågor för att vi alla ska kunna följa olika ärendens förlopp fram till att beslut tas.

Därför har vi offentlighetsprincipen.

Och det här fungerar bra i de flesta av länets kommuner.

Mindre väl i några.

Ett exempel är Krokom. Där har våra granskningar försvårats av att man inte följt de regler som gäller för hur man dokumenterar ärenden så att det enkelt går att följa vad som hänt.

När vi publicerat har kommunens informationsavdelning på kommunens hemsida hotat med polisanmälan! Trots att det torde ingå i grundkursen för en informatör att veta att det är omöjligt enligt de grundlagar om pressfrihet vi har!

Jag noterar också att i nämnda granskningar har vi fått ett antal anmälningar till Medieombudsmannen MO från bla ett av Krokoms kommunalråd.

Det är klart att man har rätt att anmäla om man anser sig utpekad eller felaktigt citerad.

När det sker i större omfattning där man som politiker ensam och tillsammans med bla släkt gör en mängd anmälningar framstår det mera som ett sätt att tysta granskande journalistik.

Jag kan konstatera att jag under 37 år som journalist aldrig någonsin haft sådana problem med att bevaka en kommun som med Krokom.

Det är naturligtvis besvärande för en av länets kommuner, dess politiska styre och tjänstemän att Belarus verkar vara måttstocken för transparens och hur man hanterar medier.

För övrigt kan jag konstatera att ni nog får dras med mig ett bra tag till, Ralph Rentzsch (63)!

Powered by Labrador CMS